PROGRAMY MKiDN

ZADANIE w ramach PROGRAMU

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W okresie od 15.06.2009 r. do 30.10.2009 r. Szkoła Muzyczna w Konstancinie będzie realizowała zadanie w ramach

PROGRAMU: Rozwój infrastruktury kultury

ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Zadanie określone w umowie nr 8188/09/FPK/DEK, z dnia 17.08.2009r
obejmuje zakup wyposażenia scenicznego oraz sprzętu do rejestracji i odtwarzania dźwięku

Zadanie to  w 65% będzie sfinansowane ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


17/08/2009