ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

14 października  obchodzimy święto popularnie zwane Dniem Nauczyciela.

Dzień ten jest jest ustawowo dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W naszej Szkole, tradycyjnie już zaplanowaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki. Tegoroczne hasło brzmi:

„PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ROKU CHOPINOWSKIEGO”.

UWAGA!
14 października 2009r. – ŚRODA – zmieniony plan pracy w tym dniu!


Klasy I-III, Zerówka oraz Młodsze Warsztaty – godz.16.00 do 17.30

godz.16.00 – 16.30: Prezentacje klas I-III
godz.16.30 – 17.00: Audycja Chopinowska dla uczniów młodszych
godz.17.00 – 17.30: Współne spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców

Klasy IV- VI Dziecięce, Dział Młodzieżowy i Warsztaty – godz.17.00 do 18.30

godz.17.00 – 17.30: Współne spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców
godz.17.30 – 18.00: Prezentacje cz. II
godz.18.00 – 18.30: Audycja Chopinowska dla uczniów starszych

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w przygotowanych zajęciach.

Rodziców bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu tradycyjnego już spotkania społeczności szkolnej.
Koordynatorem tego wydarzenia jest Pani Katarzyna Skrzypczak.

Informacje również w Sekretariacie Szkoły.

10/10/2009