PROGRAMY MKiDN

REALIZACJA ZADANIA w ramach PROGRAMU

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W okresie od 15.06.2009 r. do 30.10.2009 r.,

Szkoła Muzyczna w Konstancinie zakończyła wykonanie zadanie w ramach

PROGRAMU - Rozwój infrastruktury kultury,

ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Zadanie określone w umowie nr 8188/09/FPK/DEK, z dnia 17.08.2009  obejmowało
zakup wyposażenia scenicznego oraz sprzętu do rejestracji i odtwarzania dźwięku

Zadanie to w 65% zostało sfinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dniu 11.01.2010r otrzymaliśmy potwierdzenie z MKiDN,
że rozliczenie dofinansowania zostało zaakceptowane.

26/11/2009