DNI OTWARTE i WYWIADÓWKI

18 do 22 stycznia 2010r

Zakończyliśmy I semestr. W poniedziałek 11 stycznia odbyła sie Rada Klasyfikacyjna. Chcielibyśmy poinformować rodziców o postępach, możliwościach i trudnościach uczniów.

Zapraszamy zatem na dni otwarte i wywiadówki.

Nauczyciele instrumentów proszą aby w tych dniach rodzice przyszli na lekcje swoich dzieci. Na lekcji otrzymają Państwo wyczerpującą informację  na temat postępów w grze na instrumencie oraz wykaz ocen semestralnych również z innych przedmiotów.

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych oczekują Państwa wg. planu:

Pani Katarzyna Bortkun (kształcenie słuchu)
środa 20.01, od godz.19.15 – 20.00

Pani Marta Grzywacz (rytmika)
poniedziałki 18.01.  i 25.01, od godz. 18.30- 19.15

Pani Małgorzata Szanduła (audycje muzyczne)
czwartek 21.01 od godz. 18.30 – 19.30

Pani Magdalena Trzaskowska (chór)
czwartek 21.01 od godz. 19.30 – 20.00

Na spotkania zapraszają również Dyrektor Szkoły Małgorzata Szanduła
oraz Wicedyrektor Agnieszka Kiniorska.
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu w sekretariacie Szkoły.

12/01/2010