Skład Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w roku szkolnym 2009/2010 została powołana Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I-go stopnia w Konstancinie-Jeziornie w składzie:

PRZEWODNICZĄCA:
Edyta Czerwińska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:
Marianna Katerżawa

SEKRETARZ:
Ewa Malepszy

SKARBNIK:
Agnieszka Podmagórska

KOMISJA REWIZYJNA:
Agnieszka Błażowska,         
Anna Szmulczyńska

CZŁONKOWIE:
Ewa Bartniczak-Martin
Agnieszka Nestorowicz


Rada Rodziców pracuje obecnie nad przyjęciem Regulaminu Rady, który już wkrótce będzie dostępny dla Państwa w sekretariacie, a docelowo na stronie internetowej  Szkoły.

Wszelkie pytania i wnioski do Rady Rodziców proszę kierować do Przewodniczącej Rady, Edyty Czerwińskiej. Dane kontaktowe są dostępne w sekretariacie Szkoły.22/01/2010