FINAŁOWY KONCERT VII Konkursu Instrumentalnego

ZAPRASZAMY

15 marca  2010 (poniedziałek) godz.18.00

Sala A w Centrum Konferencyjnym na ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie

 

13-15 marca 2010 r. odbędzie się VII Konkurs Instrumentalny

pt: „Taniec jako miniatura muzyczna”

Jest to okazja to prezentacji umiejętności naszych uczniów  i popularyzacji polskich tańców narodowych.

Na laureatów czekają nagrody i upominki w tym NAGRODA BURMISTRZA oraz  NAGRODA PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU.
10/03/2010