Informacja Rada Rodziców

Konstancin-Jeziorna, 1 marca 2010

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie, podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie udziału rodziców w procesie wychowywania muzycznego naszych dzieci. Trudne do przecenienia zaangażowanie wielu rodziców w organizację życia społeczności szkolnej miało dotychczas dość spontaniczny charakter. Jednakże jego coraz większy zakres, plany i marzenia doprowadziły nas do idei sformalizowania działań. Z nieukrywaną radością i satysfakcją informuję, że w tym roku szkolnym została powołana do życia Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie.

Podstawowe cele Rady to:

  • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
  • współtworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji uczniów naszej szkoły oraz ich ogólnego rozwoju artystycznego i społecznego,
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe uczniów,
  • kształtowanie postaw wspierających działania dobroczynne i charytatywne.

Dzięki uprzejmości pani Dyrektor Małgorzaty Szanduły, informacje dotyczące Rady (min. Regulamin Rady, cele, zadania, metody pracy, podejmowane inicjatywy) będą umieszczane na stronie internetowej szkoły muzycznej (www.muzyczna-konstancin.pl) w zakładce Rada Rodziców.

Mamy nadzieję, że powstanie Rady pozwoli na lepsze gospodarowanie środkami pozyskanymi od ewentualnych sponsorów w celu wspierania ponadprogramowych inicjatyw szkolnych i uczniowskich. Jednakże wsparcie tych inicjatyw rozumiemy również, a może przede wszystkim, jako niematerialne zaangażowanie członków Rady oraz pozostałych rodziców w organizację codziennego życia i funkcjonowania szkoły.

Miło jest mi poinformować Państwa, że dotychczas w ramach swoich skromnych możliwości finansowych oraz dzięki wspaniałemu wsparciu rodziców, Rada włączyła się w organizację poczęstunku przy okazji dorocznego Świątecznego Koncertu Kolęd. Rada ufundowała także drobne upominki dla dzieci biorących udział w styczniowym Koncercie Młodego Kameralisty. W najbliższej przyszłości planujemy działania wspierające przy okazji VII Konkursu Instrumentalnego, który odbędzie się w dniach 13-15 marca 2010. Chcielibyśmy ufundować drobne upominki, które byłyby miłą pamiątką z Konkursu dla wszystkich dzieci biorących w nim udział.

Aby nasze działania przyniosły zamierzone efekty, bardzo mile widziane jest zaangażowanie jak największej rzeszy rodziców.

Zapraszamy Państwa na nasze zebrania (terminy spotkań są podane do Państwa wiadomości na tablicy informacyjnej Rady i na stronie internetowej szkoły) oraz do kontaktu e-mailowego z członkami Rady pod specjalnie utworzonym do tego celu adresem.

radarodzicow@muzyczna-konstancin.pl

Bardzo chętnie zapoznamy się Państwa uwagami i podzielimy naszymi pomysłami na zaangażowanie Rady w życie szkoły i jej wychowanków.

Liczymy również na wsparcie finansowe dla naszej inicjatywy. Każda, nawet drobna kwota, którą możecie Państwo wesprzeć działania Rady, ma znaczenie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem środków finansowych, prosimy o wpłaty przelewem na konto bankowe dla:

Rady Rodziców
przy Szkole Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

w

Banku BPH Oddział w Konstancinie-Jeziornie
ul. Warszawska 51, 05-510 Konstancin-Jeziorna
nr konta 71 1060 0076 0000 3280 0001 4772

lub wpłaty gotówkowe do Skarbnika Rady, pani Agnieszki Podmagórskiej. Wpłaty gotówkowe można wnosić na najbliższym spotkaniu Rady 18 marca 2010 o godzinie 18:00.

Na koniec zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zadeklarowanie na załączonym formularzu kwoty, którą bylibyście gotowi przekazać na rzecz Rady. Informacja ta posłuży na potrzeby sporządzenia Preliminarza wpływów i planowania wydatków w ramach wypełniania działalności statutowej Rady. Wypełniony dokument możecie Państwo pozostawić w sekretariacie szkoły lub przekazać w szkole bezpośrednio do mnie w środę i czwartek, 3 i 4 marca oraz 17 i 18 marca, w godzinach pomiędzy 19:00 a 20:00.

W imieniu swoim i wszystkich członkiń Rady Rodziców z góry dziękuję za przyszłą owocną współpracę i pozostaję


Z poważaniem,

Edyta Czerwińska

Przewodnicząca Rady Rodziców


Informacja RR – pobierz wersję PDF

10/03/2010