TYDZIEŃ OTWARTY

W dniach od 14 do 18 listopada zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły na tydzień otwarty.

W tych dniach rodzice proszeni sa o uczestnictwo w lekcjach otwartych i  spotkaniach z nauczycielami.

Nauczyciele instrumentu zapraszają rodziców do uczestnictwa w lekcjach swoich dzieci.

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zapraszają na spotkania w godzinach wypisanych poniżej:

p. Katarzyna Bortkun (KSZTAŁCENIE SŁUCHU) –  środę 16.XI w godz. 19.00 – 19.45

p. Katarzyna Zemler (CHÓR) – czwartek 17.XI w godz. 19.00 – 19.45

p. Małgorzata Szanduła (AUDYCJE) – czwartek 17.XI 18.15 – 19.00

p. Marta Grzywacz (RYTMIKA i KSZTAŁCENIE SŁUCHU)  zaprasza na LEKCE OTWARTE 16.XI ( wg. planu zajęc)

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w tygodniu otwartym. Jest to okazja do bezpośredniej rozmowy z nauczycielami, którzy przygotowali dla Państwa wykaz ocen oraz opisową ocenę kształtującą. Mamy nadzieję, że tak przygotowana ocena pozwoli na coraz lepsze postępy uczniów i osiągnięcie sukcesu podczas klasyfikacji półrocznej.

 

16/11/2011