KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

W dniu 09 stycznia odbyła się Rada Klasyfikacyjna.

W Sekretariacie Szkoły można odebrać karty ocen uczniów.

 11,12 i 13 stycznia  DNI OTWARTE – w tym czasie można będzie spotkać się z nauczycielami instrumentów w godzinach trwania zajęć ucznia.

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zapraszają na indywidualne spotkania według zamieszczonego planu:

RYTMIKA I KSZTAŁCENIE SŁUCHU – p. Marta  Grzyacz           ŚRODA  godz: 19.00 – 19.45

KSZTAŁCENIE SŁUCHU – p. Katarzyna Bortkun                        ŚRODA  godz: 19.00 – 19.45

AUDYCJE MUZYCZNE – p.Małgorzata Szanduła                    CZWARTEK godz: 19.00 – 19.45

CHÓR – p. Katarzyna Zemler                                                     CZWARTEK godz: 18.15 – 19.00                        

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!                                                        

12/01/2012