TEMINARZ II SEMESTR 2012/2013

 

Roczny Plan Pracy Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie

ANEKS na II semestr roku szkolnego 2012/2013


RAMOWY TERMINARZ – SEMETR  II

 

11 lutego (poniedziałek)                                             powrót do szkoły

22 marca(piątek) 23 marca (sobota)                      Szkolny konkurs  –„Taniec- miniatura instrumentalna”

28 marca-2 kwietnia                                                      przerwa świąteczna

3 kwietnia (środa)                                                          powrót do szkoły

8-13 kwietnia                                                                   Koncert laureatów szkolnego konkursu

19 -21 kwietnia                                                                I KONKURS MAZOWIECKI –„Taniec – miniatura instrumentalna”

22 -29 kwietnia                                                                lekcje otwarte, wywiadówki – rozdanie ocen kształtujących

1 maja (środa)                                                                 Święto Pracy

2 maja (czwartek)                                                          dzień wolny*

3 maja  (piątek)                                                                              Święto Konstytucji 3 Maja

20 maja (poniedziałek)                                                 WIOSENNY KONCERT SZKOLNY (sekcjami)

25 – 26 maja                                                                     „Constanzo Cantare”- spotkania wokalne

30 maja                                                                              Boże Ciało

31 maja (piątek)                                                             dzień wolny*

14 czerwca                                                                        ostateczny termin wystawiania ocen

10-14 czerwca                                                                  Egzaminy promocyjne

17 czerwca (poniedziałek)                                         posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja

17 czerwca                                                                        Szkolny Festiwal Młodego Akompaniatora

22 -24 czerwca                                                                 KONCERT SZKOŁY MUZYCZNEJ

28 czerwca                                                                       Zakończenie roku szkolnego

1 lipca (poniedziałek)                                                   posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

dzień wolny*    – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych dyrektor ustalić do 6 dni wolnych.

 

 

    TERMINARZ II semestr 2012/2013

28/02/2013