I MAZOWIECKI KONKURS

W dniach 18-20 kwietnia 2013 r. odbyła sie I edycja Konkursu  Taniec – miniatura instrumentalna „ o zasięgu makroregionalnym

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego- Adam Struzik

Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego – Maria Mioduszewska

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna – Kazimierz Jańczuk

Konkurs realizowany jest przy współpracy z:

Powiatem Piaseczyńskim

Centrum Edukacji Artystycznej

Uzdrowiskiem „Konstancin-Zdrój” S.A.

Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki

Konstancińskim Domem Kultury

Firmą: Orfi

Patronat medialny:

ITV Piaseczno

Nasze Miasto

 

W Konkursie wzięli  udział uczniowie z  11 Szkół Muzycznych I Stopnia  z terenu Mazowsza.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE odbyły się 18 kwietnia 2013 r.
w godzinach od godz. 9.30 – 19.30
wg. harmonogramu przesłuchań

Między kolejnymi grupami  przesłuchań przewidziano przerwy,  w tym przerwę obiadową. Na miejscu istniej możliwość skorzystania z obiadu w cenie 15 zł lub 20 zł. Konieczna jest jednak wcześniejsza rezerwacja mailowa na adres sekretariatu szkoły:  sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Przesłuchania odbywały się będą w sali konferencyjnej HOTELU KONSTANCJA w Konstancinie-Jeziornie w Parku Zdrojowym  przy ul.Źródlanej 6

http://www.hotel-konstancja.pl/lokalizacja

Przewiduje się możliwość zrobienia próby 17  lub 18 kwietnia w sali konferencyjnej wg. harmonogramu prób zamieszczonego poniżej.

Ogłoszenie wyników I,II i III miejsc  tego samego dania  po przesłuchaniach w danej grupie. Ogłoszenie wyników nagród specjalnych podczas Koncertu Laureatów.

KONCERT LAUREATÓW  w sobotę 20 kwietnia 2013r. o godz. 17.00
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie przy ul.Elektoralnej 12

REGULAMIN KONKURSU

Przełuchania GRUPA A – harmonogram   UWAGA! ZMIANY!

Przesłuchania GRUPA B – harmonogram

Przesłuchania GRUPA C – harmonogram

PRÓBY –  HARMONOGRAM 

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ


 ZAPRASZAMY NA KONCERT LAUREATÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/04/2013