III KONKURS MAZOWIECKI

W dniach 26-28 marca 2015 odbyła się trzecia edycja
Konkursu Mazowieckiego „Taniec – miniatura instrumentalna”.
Organizatorem konkursu  jest
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
W konkursie biorą udział uczniowie  szkół  muzycznych I stopnia z Regionów: Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego  i Podlaskiego do wzięcia udziału w naszym konkursie.
WYNIKI  KONKURSU
Ogłoszenie wyników  Nagród  Specjalnych  oraz Grand Prix
podczas Koncertu Finałowego
w sobotę 28 marca 2015r o godzinie 15.00
Podczas koncertu odbędzie się wręczenie nagród.
Zgodnie z regulaminem organizatorzy nie będą odsyłać dyplomów i nagród, należy je odebrać osobiście.
W koncercie finałowym występują laureaci I i II nagród.
Uczestnicy grają po jednym utworze wybranym przez Jury.
KONCERT FINAŁOWY
 sobota 28 marca 2015  godzina 15.00
Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka” – ul.Mostowa 15
PRÓBY na sali koncertowej możliwe od godziny 13.00 do 14.30 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 2015

REGULAMIN KONKURSU 2015

KARTA ZGŁOSZENIA 2015 pdf

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upłynął z dniem 06 marca 2015 r.
Informacje o zakwalifikowaniu uczestników do poszczególnych grup zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ
Przesłuchania odbywają się  w sali konferencyjnej hotelu „KONSTANCJA” adres: ul.Źródlana 6  Konstancin-Jeziorna http://www.konstancja.waw.pl/lokalizacja
Uczestnicy proszeni są o zarejestrowanie się  co najmniej  30 minut przed rozpoczęciem przesłuchań swojej grupy.
Próby akustyczne na godzinę przed rozpoczęciem danej grupy przesłuchań. Dla niektórych uczestników grupy A próby również w środę 25.03.2015r 
SZCZEGÓŁOWY PLAN PRÓB AKUSTYCZNYCH
Prezentacje konkursowe  ocenia JURY w składzie:
Magdalena Rostworowska – wiolonczela
Hanna Turonek – flet
Taras Wasko – fortepian
Sekretarz jury:
Agnieszka Kiniorska
Ogłoszenie wyników I,II i III miejsc po przesłuchaniach  we wszystkich grupach w piątek 27 marca 2015r.
Ogłoszenie wyników nagród specjalnych podczas Koncertu Laureatów w sobotę 28 marca 2015r.

23/02/2015