Klasyfikacja śródroczna i WYWIADÓWKI

25 stycznia 2016 roku  kończymy pierwsze półrocze i zamykamy je klasyfikacją śródroczną. W tym dniu zgodnie z rocznym planem pracy szkoły odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

W dniach od 25 do 29 stycznia 2016 r.  zapraszamy rodziców
na WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z nauczycielami instrumentu.

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zapraszają na wywiadówki w czasie swoich dyżurów natomiast nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania w ramach lekcji otwartych w godzinach zajęć poszczególnych uczniów.

Na spotkaniach tych zostaną przekazane rodzicom wykazy ocen śródrocznych oraz omówione zostaną postepy uczniów.

Harmonogram zastał przekazany drogą elektroniczna oraz dostępny jest na tablicach ogłoszeń w Szkole.

Zachęcamy do licznego udziału w tych spotkaniach i wywiadówkach.

18/01/2016