Wywiadówki i spotkania z nauczycielami

 

WYWIADÓWKI I SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI

Zgodnie z Terminarzem  w dniach 21 – 23 marca 2016 

odbędą się wywiadówki i spotkania   rodziców z nauczycielami.

Drodzy rodzice i opiekunowie naszych uczniów

Jak w każdym półroczu tak również teraz  zapraszamy Państwa na wywiadówki i spotkania z nauczycielami.

Będzie można porozmawiać o potrzebach i możliwościach uczniów, a także otrzymacie Państwo  ocenę kształtującą, która opisuje  postępy w nauce Państwa dzieci.

Prosimy  rodziców o liczny udział w tych spotkaniach.

Z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych

będzie można spotkać się według zamieszczonego planu:

KS, RYTMIKA z KS, Zespół                                        – p. Grażyna Grobelna

poniedziałek 21.03.2016 r.   godz. 20.00

KS, RYTMIKA z KS, Zespół                                        – p. Magdalena Swat

wtorek 22.03.2016 r.                   godz. 19.50

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU, AUDYCJE MUZYCZNE     - p. Katarzyna  Bortkun

poniedziałek 21.01.2016 r.   godz. 19.50

 

AUDYCJE MUZYCZNE, KSZTAŁCENIE SŁUCHU – p. Małgorzata Szanduła

środa 23.03.2016 r.               godz. 16.30 – 17.15

   18.15 – 19.00

Nauczyciele instrumentów  zapraszają  na lekcje, w godzinach zajęć dziecka.

14/03/2016