ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE do nauki w SM I Stopnia

WIOSENNE KURSY MUZYCZNE
czyli  zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole muzycznej

NABÓR 2018/2019

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ od kwietnia do czerwca 2018.

W MARCU spotkania i lekcje otwarte!
 

Kandydatów  do pierwszej klasy  oraz  tych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem nauki gry na instrumencie zapraszamy na zajęcia, które pomogą im przygotować się do przesłuchania wstępnego oraz do podjęcia nauki w nowy roku szkolnym.

Kursy te to zajęcia mające na celu zapoznanie dziecka z zagadnieniami związanymi z nauką muzyki oraz z charakterem i specyfiką szkoły muzycznej.

Uczniowie zapoznają się z zadaniami i  ćwiczeniami wykonywanymi na przesłuchaniach wstępnych oraz z problematyką nauki gry na instrumencie.

W tym roku przygotowaliśmy zajęcia w formie dwumiesięcznych KURSÓW, które obejmują:

8 zajęć  - KURS UMUZYKALNIENIA

8 zajęć -  KURS  INSTRUMENTALNY

Pierwsze zajęcia otwarte 16 i 23 marca. ZAPRASZAMY

 

 KURS UMUZYKALNIENIA

Dzięki uczestnictwu w takim kursie, dziecko ma możliwość rozbudzenia swojej muzycznej wrażliwości i sprawdzenia predyspozycji do podjęcia  dalszej nauki muzyki.

Są to zajęcia z umuzykalnienia, prowadzone  w małych grupach wiekowych. Maja one na celu rozśpiewanie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej kandydata, wprowadzają podstawowe pojęcia i ćwiczenia muzyczne.  Zajęcia te w bezpośredni sposób przygotowują do PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO do szkoły muzycznej I stopnia

Zajęcia grupowe odbywają się dwa raz w tygodniu wg. grafiku zajęć grupowych.   W każdy piątek o godz. 17.15 – 18.00

 

Dodatkowe konsultacje indywidualne obejmują określenie predyspozycji słuchowo-głosowych dziecka  oraz wskazówki  mające na celu przygotowanie kandydata do przesłuchania wstępnego i  nauki w szkole muzyczna I stopnia.

Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie w miarę możliwości nauczycieli prowadzących.

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR
UMUZYKALNIENIE (zajęcia grupowe) 1×45 min/tygodniowo ( 8 zajęć )
KONSULTACJE 30 min indywidualnych konsultacji u wybranego nauczyciela (ilość dowolna)

 

 KURS INSTRUMENTALNY  

Dzięki uczestnictwu w takim kursie, dziecko ma możliwość praktycznego zapoznania się z instrumentem oraz specyfiką zajęć, a także sprawdzenia indywidualnych możliwości dalszej nauki gry.

Kursy Instrumentalne są wprowadzeniem do dalszej nauki. Uczeń  podczas  zajęć w sposób praktyczny zapoznaje się z podstawową problematyką gry na wybranym instrumencie. Zdobywa podstawową wiedzę na temat brzmienia danego instrumentu. Poprzez wykonywane ćwiczenia nabiera umiejętności w zakresie sposobu wydobywania dźwięku oraz układu aparatu gry.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie jeden raz w tygodniu. Termin zajęć ustalany osobno dla każdego kandydata  wg. godzin u nauczycieli instrumentu.

W tym roku zapraszamy na  kursy z takich instrumentów jak:

  • GITARA
  • SKRZYPCE 
  • WIOLONCZELA
  • KLARNET
  • FLET

Zajęcia  Kursu Instrumentalnego odbywają się raz  w tygodniu. Termin ustalany jest wg. dostępności w grafiku zajęć danego nauczyciela.

 Dodatkowe konsultacje indywidulane   to spotkania z nauczycielem prowadzącym zajęcia w zakresie gry na wybranym instrumencie. Konsultacje  mają na celu pomoc w wyborze instrumentu, na którym kandydat rozpocznie dalszą naukę. Obejmują zapoznanie kandydata z rodzajem instrumentu oraz określenie indywidualnych predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie w miarę możliwości nauczycieli prowadzących.

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR 
KURS INSTRUMENTALNY zajęcia indywidulane 1 x 30 min/tygodniowo ( 8 zajęć )
KONSULTACJE dodatkowe 30 min indywidualnych konsultacji u wybranego nauczyciela (ilość dowolna)

 

zapisy:

W celu zapisania kandydata na wybrany KURS należy wypełnić formularz i złożyć w sekretariacie szkoły. Podania przyjmowane są od marca oraz przez cały czas trwania kursu w miarę wolnych miejsc.

Na zajęcia  przyjmowani są kandydacie w wieku  powyżej  6 lat. Dzieci młodsze zapraszamy na zajęcia dla przedszkolaków „ ZERÓWKA MUZYCZNA”

Formularz zgłoszeniowy

 opłaty:

Uczestnictwo w KURSACH i konsultacjach jest płatne i odbywa się na podstawie  podpisanej umowy.

Opłata za KURS wnoszona jest jednorazowo po podpisaniu umowy.

Opłata za dodatkowe konsultacje  wnoszona jest po ustaleniu rodzaju konsultacji i  uzależniona jest od ilości wybranych spotkań z nauczycielami.

  

Przykładowe opłaty:
 KURS UMUZYKALNIENIA:
- 250 zł / za kurs – 8  zajęć  grupowych – UMUZYKALNIENIE
KURS INSTRUMENTALNY:
- 450 zł / za kurs -  8 zajęć indywidualnych  -  WYBRANY  INSTRUMENT
KONSULTACJA  INDYWIDUALNA:
- 50zł /za 1 konsultację

Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku innej ilości wybranych zajęć.

19/03/2018