100 lat Niepodległości


„NIEPODLEGŁA w muzycznych obrazach”

Muzyka narodowa zawsze wyzwalała emocje, w tekstach i melodii łączyła ludzi, podnosiła nastrój, dodawała wiary i odwagi. Z czasem stała się również istotnym elementem opisującym historię oraz przywracającym pamięć ważnych wydarzeń. Pieśni i utwory tworzono dla podniesienia patriotycznego ducha narodu. Krzewiły
i wzmacniały wizerunek niepodległej ojczyzny, sławiły bohaterstwo walczących
i działających w słusznej sprawie odzyskania niepodległości.

Najstarszą polską pieśnią patriotyczną jest „Bogurodzica” śpiewana jako hymn od Grunwaldu’1410 – po Chocim’1621. ”Mazurek Dąbrowskiego” oficjalnie zatwierdzony w 1927 r. hymn państwowy, został skomponowany przez Józefa Wybickiego w 1797r. jako „Pieśń Legionów Polskich”. Powstanie Listopadowe przyniosło nam „Warszawiankę” 1831r., która do dzisiaj pozostaje paradną pieśnią Wojska Polskiego. Kolejne powstania to między innymi pieśń „Boże coś Polskę” określana jako „Marsylianka 1863r”. W roku 1910 powstaje „Rota” autorstwa Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej, a Legiony Piłsudskiego śpiewają „Pierwszą Brygadę”  i maszerują z pieśnią  „Szara Piechota”.

W 1918 r Polska odzyskała niepodległość ! Ciesząc się z wolności sławiliśmy też odzyskane: „Morze, nasze morze”,  a każdy młody chciał być wilkiem morskim. Muzycznych obrazów Niepodległej jest znacznie więcej…

Kontynuujemy te tradycję na naszych zajęciach, wykonując chóralne pieśni, poznając narodową muzykę
i podtrzymując wiedzę o naszych historycznych i kulturalnych wartościach.

10/11/2018