KLASYFIKACJA 2018/2019

Zbliża się  klasyfikacja roczna i końcowa uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia.
Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje.

W klasach od II do V C-6  oraz  od II do III C-4 klasyfikacja z instrumentu głównego odbywa się na podstawie Egzaminu Promocyjnego;  w klasach VI C-6 oraz IV C-4 przeprowadzany jest Egzamin Końcowy.
Ocenę roczną/ końcową wystawia komisja.

Egzaminy odbywać się będą w podziale na sekcje odpowiednio:
Sekcja orkiestrowa i gitary: 27 maja/poniedziałek
Sekcja fortepianu: 31 maja/piątek
Egzaminy trwają od godziny 14.00 do 20.30. Uczniowie proszeni są o przybycie w stroju galowym  na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu w danej klasie.  W dniu egzaminu nie ma zajęć indywidualnych.
Szczegółowy harmonogram wraz z listą uczniów dostępny jest na tablicach ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

Klasy pierwsze grają przesłuchania roczne.Ocenę na koniec roku wystawia nauczyciel.

Przesłuchania odbywać się będą w  podziale na grupy:
Grupa A : 03 czerwca/ poniedziałek
Grupa B: 07 czerwca/ piątek
Przesłuchania rozpoczynają się o godzinie 15.00. uczniowie proszeni są o przybycie w stroju galowym na 20 minut przedrozpoczęciem przesłuchania.
W dniu przesłuchania nie ma zajęć indywidualnych.
Szczegółowy harmonogram wraz z listą uczniów dostępny jest na tablicach ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

11/05/2019