HARMONOGRAM od 12 marca do 10 kwietnia 2020

PRACA ZDALNA – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
na okres od 12 marca do 10 kwietnia 2020

12-13 marca  po informacji o zawieszeniu zajęć

 1. Opracowanie materiałów do samodzielnej realizacji zadań przez uczniów w domu ze wszystkich przedmiotów.
 2. Przekazanie wszystkim uczniom indywidualnych KART ZADAŃ wraz ze wskazówkami dotyczącymi samodzielnej pracy ucznia w domu  w okresie od 12 do 25 marca br.
 3. Karty zostały przekazane za pośrednictwem poczty e-mail przez sekretariat Szkoły.
 4. Informacja o formach kontaktu ze szkołą i z nauczycielami.

 

1 TYDZIEŃ 16 – 21 marca

Monitoring odbioru przez Rodziców KART ZADAŃ na okres 12-25.03
Realizacja przez uczniów zadań przekazanych 12-13 marca
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr sprawozdań
Plan pracy dydaktycznej:

 1.  przesyłanie nagrań przez uczniów i konsultacje nauczycieli zajęć indywidualnych – 19-20.03 ( czwartek, piątek)
 2. przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań z teorii oraz informacja zwrotna do Rodziców – 19-20.03 ( czwartek, piątek)
 3. potwierdzenie zrealizowanych konsultacji,  zapis obecności uczniów- sprawozdanie

 

2 TYDZIEŃ 23 – 27 marca

WPROWADZAMY „ E-SZKOŁĘ” z wykorzystaniem platformy MIKROSOFT TEAMS
Monitoring realizacji konsultacji z tygodnia 16-20.03.
Realizacja przez uczniów zadań przekazanych 12-13 marca
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych: przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań oraz informacja zwrotna do Rodziców ( zgodnie z planem zajęć); przekazywanie nowego materiału oraz praca nad wdrażaniem wideo lekcji  
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach zgodnie z planem: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 30.03 – 03.04  ( realizacja w czwartek i piątek 26 i 27.03)

 

3 TYDZIEŃ 30 marca – 03 kwietnia

Monitoring odbioru przez Rodziców zadań przesłanych 26 i 27.03
Monitoring realizacji lekcji on-line z poprzedniego tygodnia
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych: przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań oraz informacja zwrotna do Rodziców ( zgodnie z planem zajęć); przekazywanie nowego materiału oraz dodatkowo planowane wideo lekcje
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach zgodnie z planem: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 06.04 –10.04  ( realizacja w czwartek i piątek 02 i 03.04)

 

4 TYDZIEŃ 06 – 10 kwietnia

Monitoring odbioru przez Rodziców zadań przesłanych 02 i 03.04
Monitoring realizacji lekcji on-line z poprzedniego tygodnia
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań z teorii oraz informacja zwrotna do Rodziców ( czwartek i piątek) oraz dodatkowo planowane wideo lekcje
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 13.04 – 17.04  ( realizacja we wtorek i środę 07 i 08.04)

25/03/2020