REALIZACJI ZAJĘĆ w okresie nauki zdalnej !

04-08.05.2020
Nauka zdalna, którą realizujemy od 12 marca wprowadza również nowe formy kontaktu  Rodziców i Nauczycieli.
Korzystając z możliwości platformy edukacyjnej  chcemy za jej pośrednictwem przekazać Rodzicom informacje o ocenach i omówić postępy w nauce naszych uczniów.
Zapraszamy w dniach od 4 do 8 maja 2020 na platformę TEAMS,  gdzie odbywają  się spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte.
PLAN WYWIADÓWEK i LEKCJI OTWARTYCH on-line

20-27.04.2020
Uczniowie i Rodzice otrzymują od nauczycieli zmodyfikowane wymagania i zasady pracy zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
Mamy nadzieję, że udało nam się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom przy zachowaniu potrzeby zrealizowania obowiązującego programu nauczania w sposób dostosowany do istniejących warunków.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany  terminarz obowiązujący w okresie nauki zdalnej, który uwzględnia zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną zmienione formy  prezentacji osiągnięć i klasyfikacji uczniów.
TERMINARZ na okres nauki zdalnej>
Na bieżąco śledzimy  zalecenia władz i  zmiany przepisów w tym zakresie i w przypadku takiej potrzeby będziemy dostosowywać do nich nasze  szkolne rozwiązania dotyczące
klasyfikacji i promocji uczniów.
16.04.2020
Trwa nauka zdalna w formie lekcji on-line  uzupełniana video lekcjami i realizacją zadań.
Rada Pedagogiczna zatwierdziła zasady pracy, formy i wymagania  programowe  dopasowane do nauki zdalnej  realizowanej w Szkole Muzycznej, które uwzględniają zapisy zawarte w Rozporządzeniu  MEN w sprawie nauki zdalnej oraz  zalecenia  Centrum Edukacji Artystycznej w tym zakresie.
27.03.2020
Od tego tygodnia wszystkie działania edukacyjne Szkoły realizujemy na platformie Microsoft Teams. 
Odbywajasie lekcje on-line, videolekcje oraz realizowane  są  zadań i testy sprawdzające zgodnie z Kartami Zadań.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji  zajęć Uczniowie i Rodzice otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpośrednio w zespołach teams.
Nauczyciele przesyłają uczniom Karty Zadań obejmujące tygodniowe treści  i materiał do realizacji.

23.03.2020
Kontynuujemy zdalną realizację zajęć  zgodnie z zadaniami przesłanymi uczniom w kartach pracy.
Od poniedziałku 23  marca wprowadzamy realizację lekcji on-line. Będziemy starali się przeprowadzić je mając świadomość dużej ilości wymagań płynących do Państwa z różnych szkół.
Docelowo do pracy zdalnej będziemy wykorzystywać  dedykowaną do takich działań platformę internetową  MICROSOFT TEAMS, którą obecnie wdrażamy w naszej szkole.
W okresie przejściowym do przeprowadzania lekcji indywidualnych możliwe będzie używanie komunikatorów takich jak WhatsApp czy Skype.
Zajęcia indywidualne  będą prowadzone według dotychczasowego planu;  w dniach i godzinach zgodnych z harmonogramem.
Prosimy o zapewnienie dzieciom dostępności w  tym czasie do  nawiązania kontaktu z nauczycielem w celu przeprowadzenia lekcji  – odebranie telefonu lub wiadomości e-mail, gotowość do pracy z instrumentem lub głosem.
W zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych i zajęć grupowych  kontynuujemy formę przesyłania  materiału  do opracowania przez ucznia, sprawdzanie zrealizowanych  i przekazanych e-mailem zadań i odsyłanie informacji zwrotnej .  Pracujemy również nad wdrożeniem VIDEOLEKCJI i grupowych lekcji on-line.
Szczegółowe informacje dotyczące pracy w platformie TEAMS przesyłane są na skrzynkę mailową Rodziców.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się dopasować  do wyzwań  jakie stawia przed nami obecna sytuacja. Dokładamy wszelkich starań aby odbywało się to jak najlepiej.

16.03.2020 
Od  poniedziałku 16 marca wprowadzone zostają zdalne formy realizacji zajęć dla naszych uczniów.
KARTY ZADAŃ  z zakresem  materiału i zadań do realizacji będą przekazywane uczniom co dwa tygodnie. Pierwsze karty  zostały wysłane w  dniach 12-14 marca br.
LEKCJE INDYWIDUALNE: instrument, śpiew, piosenka 
W tygodniu 16 – 20 marca będą odbywać się  TELEKONSULTACJE  prowadzone przez nauczycieli na podstawie przesłanych  przez uczniów nagrań audio.
Planujemy od  23 marca  wprowadzić  LEKCJE ON-LINE realizowane w dniach i godzinach planowych zajęć.
 
ZAJĘCIA GRUPOWE:
16 -27 marca  nauczyciele sprawdzają realizację materiału z Karty Zadań  i przekazują uczniom INFORMACJĘ zwrotną. Kontakt odbywa się za pośrednictwem e-mail na indywidualne skrzynki nauczycieli. Od 30 marca zajęcia grupowe  będziemy  kontynuować w postaci przygotowanych lekcji do samodzielnego przerobienia w domu. Pliki będą wysyłane na adres e-mail, a prace sprawdzane i omawiane poprzez INFORMACJĘ zwrotną. W tym celu  przygotowane zostały imienne skrzynki pocztowe nauczycieli.
Dodatkowo  planujemy  uruchomienie WIDEOLEKCJI, które będą realizowane w miarę możliwości technicznych.
Przy prowadzeniu lekcji on-line wykorzystane zostaną  popularne aplikacje WhatsApp, Skype, Zoom. O wyborze konkretnej formy Rodzice zostaną poinformowani przez Szkołę .
Szczegółowe informacje i zalecenia w zakresie bieżącej realizacji zajęć przekazywać będziemy Rodzicom za pośrednictwem  poczty e-mail, wpisów na stronie www i na fb.
Prosimy o sprawdzanie na bieżąco  korespondencji ze Szkoły Muzycznej.
Planujemy również realizację dodatkowych zajęć po ustaniu kwarantanny  w tym wydłużenia roku szkolnego.
Mając świadomość trudnej sytuacji, na którą nikt z nas nie ma wpływu, zwracamy się do Państwa  z prośba o współpracę i wyrozumiałość.
 Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły
 
 12-13.03.2020
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
Funkcjonowanie Szkoły Muzycznej w obecnym czasie nie oznacza dni wolnych od nauki i ćwiczenia na instrumencie!
Dokładamy wszelkich starań aby wszyscy uczestnicy zajęc prowadzonych w naszej Szkole otrzymali  w tym czasie jak najwięcej wsparcia w realizacji programu.
Zależy nam aby nasi uczniowie wykorzystali ten okres jak najlepiej. Zalecamy aby dzieci poświęciły więcej czasu na ćwiczenie gry na instrumencie lub opanowanie zadanych utworów śpiewem, posłuchały nagrań muzyki klasycznej, przeczytały książkę lub artykuł o kompozytorze.
Aby ułatwić im te działania w dniu dzisiejszym nauczyciele naszej Szkoły opracowywali  materiały do samodzielnej realizacji zadań  przez uczniów w domu,  w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.
Na Państwa adresy e-mail zostały przekazane INDYWIDUALNE KARTY ZADAŃ  wraz z materiałami (ze wszystkich przedmiotów)  do realizacji przez ucznia  w okresie od 12 do 25 marca br.
Mamy nadzieję, że poprzez systematyczną pracę zgodnie z otrzymanymi od nauczyciela wskazówkami  nasi uczniowie opanują zadany materiał.
Pracujemy na wyborem formy sprawdzania postępów w opanowaniu przez uczniów zadanego materiału oraz nad wdrożeniem innych form prowadzenia zajęć  on-line.  Kolejne wskazówki otrzymacie Paśńtwo droga mailową lub telefonicznie.
Wszystkie  informacje będą  przekazywane za pośrednictwem skrzynki mailowej oraz na naszej stronie internetowej. Zrealizowane zdania uczniów  w formie plików pdf,  jpg lub   nagrań mp3 prosimy o przesyłanie  na indywidualne, szkolne  adresy nauczycieli.
Z góry dziękujemy za współpracę i pomoc dzieciom w realizacji zadan.
 Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły
W sprawie pytań i informacji uprzejmie prosimy  o kontakt za pośrednictwem:  sekretariat@muzyczna-konstancin.pl lub  dyrektor@muzyczna-konstancin.pl  lub telefonicznie pod numerami: 602 750 850  i  668 555 277.

 

 

 

18/03/2020