WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z RODZICAMI on-line

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
Nauka zdalna, którą realizujemy od 12 marca wprowadza również nowe formy kontaktu  Rodziców i Nauczycieli.
Korzystając z możliwości platformy edukacyjnej  chcemy za jej pośrednictwem przekazać Państwu informacje o ocenach i omówić postępy w nauce Państwa dzieci a naszych uczniów.

Zapraszamy w dniach od 4 do 8 maja 2020 na platformę TEAMS,  gdzie odbywają  się spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte.
W tym celu uprzejmie prosimy aby o wyznaczonej godzinie zalogować się  na platformę wykorzystując login ucznia. Spotkanie będzie wpisane w kalendarz danego nauczyciela lub klasy.

Nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania podczas zajęć on-line na platformie TEAMS w czasie trwania lekcji Państwa dziecka.
W przypadku braku takiej możliwości  uprzejma  prośba o bezpośredni kontakt z nauczycielem w innym terminie.

Nauczyciele zajęć grupowych zapraszają na spotkania na platformie TEAMS  wg zamieszczonego poniżej planu.
Uwaga! Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przesłany do Rodziców bezpośrednio od nauczycieli  danego przedmiotu.
W przypadku braku  możliwości  uczestnictwa w wywiadówce w wyznaczonym terminie uprzejma  prośba o bezpośredni kontakt z nauczycielem  innym terminie.
Plan wywiadówek dla zajęć grupowych:
_______________________________
Marta Bogusławska: Rytmika i Kształcenie Słuchu
PIĄTEK 08.05.2020:  godz. 15.00 – 18.00  Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
_________________________________
Martina Medvedova: Rytmika i Kształcenie Słuchu
PIĄTEK 08.05.2020:  godz. 19.00 – 20.30   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
___________________________________
Małgorzata Szanduła: Audycje Muzyczne i Kształcenie Słuchu
WTOREK 05.06.2020:      godz. 19.10 – 20.30 klasy II C-4 i IV C-6   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
ŚRODA 06.05.2020:         godz.19.10 – 20.30   klasy III C-4 i V C-6   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.19.10 – 20.30   klasy IV C-4 i VI C-6  Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
___________________________________
Małgorzata Łukomska:  Chór
Pani Małgorzata zaprasza na wywiadówki  w podziale na grupy chóralne:
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.17.00 CHÓR PICCOLO
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.17.30 CHÓR  JUNIOR  klasy  II-III c-6 i I C-4
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.18.30 CHÓR  PUERI  klasy IV-VI C-6 i II -IV C-4

ZAPRASZAMY do licznego uczestnictwa  w spotkaniach z nauczycielami.

04/05/2020