REKRUTACJA 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA 

W okresie prowadzenia nauki zdalnej Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone od dnia 01 czerwca 2021 r w trybie stacjonarnym.

W związku z powyższym od dnia 01 czerwca 2021 r.  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (7-16 lat) – zgodnie z terminami opisanymi poniżej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania: FORMULARZ zgłoszeniowy 

Po nadesłaniu formularza zaproponowane zostaną indywidualne daty przesłuchań kandydatów.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania  w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz. Przewidujemy możliwość przesłuchania on-line jedynie w przypadku uzasadnionego wniosku Rodzica.

Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub może zostać wyznaczony kolejny termin.

ZASADY BADANIA PREDYSPOZYCJI KANDYDATA 

Badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej (tzw. przesłuchanie) przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

W trybie przesłuchania on-line prosimy o przesłanie nagrania video (zgodnie ze wskazówkami(*)). Nagranie należy przesłać w okresie 15-26 czerwca 2021 r. za pomocą WeTransfer  ( https://wetransfer.com/) pod wskazany w mailu adres zwrotny.

 

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole lub na platformie on-line (MS Teams), O przesłuchanie w trybie on-line wnioskuje Rodzic.

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata.

O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

 

W przypadku spotkania on-line, link z zaproszeniem zostanie przesłany na adres e-mail, z którego wpłynął formularz.

Wskazania dotyczące przesłuchania – spotkanie w szkole lub on-line (MS Teams):

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.
 3. Wizyta kandydata i rodzica w Szkole przebiega z zachowaniem wszelkich środków ochrony obowiązujących w Szkole w związku z zagrożeniem COVID – 19.
 4. on-line – W przesłuchaniu na platformie on-line kandydat uczestniczy wspólnie z rodzicem.
 5. on-line – Prosimy o zapewnienie dziecku przestrzeni do swobodnego wykonania ćwiczeń ruchowych: klaskanie, poruszanie ciałem itp.
 6. on-line – Rodzic proszony jest o zalogowanie się na spotkanie 10 minut przed terminem przesłuchania w celu weryfikacji połączenia.
 7. on-line – Prosimy o zapewnienie dobrej widoczności całej postaci w kamerze komputera lub tabletu  oraz  dobrej słyszalności.
Piosenki do pobrania (tekst i podkład) 
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

(*) Wskazania dotyczące realizacji nagrania piosenki (w trybie przesłuchania on-line) 

 1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
 2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z akompaniamentem.
 3. Wykonanie piosenki powinno być poprzedzone samodzielnym i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata ustawionego przodem do kamery.
 5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk.
 6. Pliki zawierające nagrania należy w tytule podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek oraz zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura do 13 sierpnia 2021 r.

II tura do 15 września 2021 r.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 50 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem. W przypadku przesłuchania on-line Rodzice zostaną odrębnie poinformowani o sposobie realizacji opłaty.

 

04/06/2020