Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Zapraszamy na inne niż zwykle rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021!

Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku i spotkanie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami

on-line, we wtorek, 1 września o godzinie 17.00 na naszym FB 

W dniach od 2 do  5 września zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na pierwsze spotkania z nauczycielami instrumentu. Spotkania te ze względu na zachowanie szczególnej ostrożności odbędą się on-line na platformie MS TEAMS według harmonogramu, który zamieszczony będzie 01 września

Uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem zapraszamy do budynku szkoły na spotkanie stacjonarne z nowym nauczycielem,  w terminie przekazanym w korespondencji e-mail.

 Od poniedziałku 07 września zapraszamy na  lekcje w trybie stacjonarnym w szkole według grafilku zajęć grupowych i indywidualnego planu zajęć ustalonego z nauczycielem na pierwszym spotkaniu.

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami, przed pierwszymi zajęcia ucznia w szkole RODZICE składają podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oraz dostarczenie do Sekretariatu Szkoły.

OŚWIADCZENIE_RODZICE-COVID-19

Szczegółowe zasady funkcjonowania SMKJ , które zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i CEA zamieszczone na stronie internetowej.

procedury_organizacja_pracy_SMKJ_COVID_2020/21  obowiązujące

szczegółowe_zasady_dla_uczniów i rodziców_SMKJ_COVID_2020/21obowiązujące

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy Szkoły w roku 2020/21

HARMONOGRAM pierwszych spotkań _2020/21 
Szczegółowe godziny spotkań zostały przekazane do Rodziców za pośrednictwem poczty e-mail

 

TERMINARZ_2020/21

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21   klasy I-III C6 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21 –  klasy IV-VI C6 i II-IV C4 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21   klasa I C4 

 

 

 

29/08/2020