WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z RODZICAMI ONLINE

Iinformujemy, że  w dniu 09 listopada br. Rada Pedagogiczna ustaliła zmiany w planie pracy Szkoły do końca I półrocza. Zgodnie z  nowym Terminarzem w tygodniu 16-20 listopaada zaplanowane zostały spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte- online.

Zapraszamy Rodziców na spotkania z Nauczycielami na platformę TEAMS. W tym celu uprzejmie prosimy aby o wyznaczonej godzinie zalogować się  na platformę wykorzystując login ucznia. Spotkanie będę wpisane w kalendarz danego nauczyciela lub klasy.

Nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania podczas zajęć on-line na platformie TEAMS w czasie trwania lekcji Państwa dziecka.

Nauczyciele zajęć grupowych zapraszają na spotkania na platformie TEAMS  wg zamieszczonego poniżej planu. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie przesłany do Rodziców bezpośrednio od nauczycieli zajęć grupowych danego przedmiotu.

W przypadku braku  możliwości  uczestnictwa w lekcji otwartej lub wywiadówce w wyznaczonym terminie prosimy Rodziców o bezpośredni kontakt z nauczycielem  i ustalenie innego terminu spotkania.

Spotkania z nauczycielem instrumentu wg. planu lekcji indywidualnych.

 

Poniżej plan wywiadówek dla zajęć grupowych:

_______________________________

Marta Bogusławska: Rytmika i Kształcenie Słuchu   

Indywidualne spotkania wg. harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela

PONIEDIZAŁEK  16.11.2020  godz. 20.00 – 21.00  KLASA III C-6  A

WTOREK  17.11.2020  godz. 20.00 – 21.00 KLASA III C-6 B

ŚRODA 18.11.2020   godz. 17.00 – 18.30 KLASA I C-6

PIĄTEK  20.11.2020   godz. 17.00 – 18.00 KLASA II C-6

___________________________________

Małgorzata Szanduła: Audycje Muzyczne i Kształcenie Słuchu

Indywidualne spotkania wg. harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela

WTOREK 17.11.2020  godz. 20.00 – 21.00 klasy I C-4

ŚRODA 18.11.2020  godz.18.30 – 20.30   klasy II, III i IV C-4 oraz  VI C-6

CZWARTEK 19.11.2020:  godz.20.00 – 21.00  klasy  IV C-6  i V C-6

___________________________________

Małgorzata Łukomska:  Chór

Pani Małgorzata zapraszam na indywidualne spotkania po wcześniejszym umówieniu terminu, wówczas  spotkanie zostanie wpisane na platformie MS Teams

 

ZAPRASZAMY do licznego uczestnictwa  w spotkaniach z nauczycielami.

16/11/2020