Powrót na zajęcia po FERIACH ZIMOWYCH

Witamy wszystkich po przerwie zimowej. Mamy nadzieję, że wypoczęci z nowymi siłami podejmiemy nasze wspólne działania w drugim półroczu :) Przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące realizacji zajęć w SMKJ po feriach zimowych.

Od 18 stycznia 2021 roku szkoły realizujące tylko zajęcia artystyczne nadal pozostają w nauce zdalnej.
Zmiana na zajęcia stacjonarne wprowadzona Rozporządzenie MEN dla klas I-III dotyczy tylko szkół podstawowych ( ogólnokształcących ), według obowiązujących przepisów szkoły artystyczne mają działać nadal tak jak w listopadzie i grudniu.
_______________________________________________________________
W SMKJ realizujemy zajęcia online na platformie MS Teams według dotychczasowego planu.  Pozostawiamy możliwość konsultacji stacjonarnych na zajęciach indywidualnych na zasadach obowiązujących do tej pory.
Rodzice zainteresowani konsultacjami stacjonarnymi proszeni są o złożenie nowego wniosku oraz przesłanie zgłoszenia/prośby o lekcje stacjonarne na konkretny dzień w danym tygodniu.  
Zgłoszenie i ankieta zdrowia dostępne są w zespołach na MS Teams.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane Rodzicom za pośrednictwem poczty e-mail oraz w zespołach na MS Teams.

17/01/2021