Nowy rok szkolny w SMKJ! 2021/2022

Podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim otwarcie roku szkolnego odbędzie się online na szkolnym FB. Podczas otwarcia przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego w SMKJ.

Zapraszamy 01.09.2021 o godzinie 18:00 
na https://www.facebook.com/SzkolaMuzycznaKonstancin/

 W środę 01.09, czwartek 02.09, piątek 03.09 i sobotę 04.09 planowane są spotkania organizacyjne z rodzicami w szkole,  zgodnie z ustalonym harmonogramem -  dni zajęć indywidualnych w godzinach popołudniowych. Harmonogram zostanie ułożony tak aby w szkole jednocześnie przebywała minimalna ilość osób. Prosimy o przybycie dziecka z jednym z Rodziców lub tylko jednego Rodzica zachowując wszelkie zasady reżimu sanitarnego ( dystans,  maski i  dezynfekcja rąk ).

Plan zajęć grupowych oraz Terminarz na rok 2021/202  opublikowany na stronie poniżej.

Terminarz na rok 2021/2022

Rozkład zajęć grupowych

Naukę rozpoczynamy stacjonarnie. Obecna sytuacja, związana z pandemią COVID-19 oraz brakiem nowych prognoz i wytycznych nie pozwala na zaplanowanie jednoznacznej profilaktyki. Staramy się więc wypracować własne formy realizacji zajęć w SMKJ. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie prowadzenia konsultacji stacjonarnych oraz dobre praktyki z okresu nauki online.

Polegać ona będzie na realizacji w pierwszej kolejności zajęć stacjonarnie w szkole (przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów, minimalizacja ilości osób jednocześnie przebywających w szkole, zachowanie zalecanego reżimu sanitarnego) oraz realizacji w przypadku takiej potrzeby, zaplanowanych wcześniej, części zajęć online na platformie MS Teams.

W wariancie tym przewidujemy zależnie od potrzeb:

* realizację zajęć w przypadku konieczności zmiany ich terminu,

* realizację zajęć dodatkowych,

* wsparcie w ćwiczeniach które są wykonywane poza zajęciami,

* wsparcie w tworzeniu i przekazywaniu nagrań,

* dostęp do materiałów lekcyjnych i demo,

* dostęp do archiwum.

Mam nadzieję, że te informacje oraz znajomość naszych dotychczasowych działań pomoże Państwu w kontynuowaniu i zaplanowaniu zajęć w ramach SMKJ.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i opinie.

28/08/2021