Lekcje Metodyczne 21/22

 

Co roku, jesienią, w SMKJ odbywają się LEKCJE METODYCZNE, które każdorazowo poświęcone są innemu zagadnieniu dotyczącemu praktyki gry na instrumencie i metodyki nauczania. 

Tegoroczne lekcje metodyczne odbędą się w dniach 8-10.11.2021. Tematem wiodącym zajęć jest : „Rola aparatu gry w procesie nauczania. Jak kontrolować i poprawiać aparat gry”

Lekcje metodyczne poprowadzone będą w formie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu podczas planowych zajęć z instrumentu. Na zajęciach nauczyciele instrumentu skupią się tylko na zagadnieniach związanych z techniką gry.

Aparat gry obejmuje zadania jakie należy wykonać, używając własnego ciała, aby bez napięć i trudności prawidłowo grać na instrumencie. Dobrze „ustawiony” aparat gry stanowi fundament dalszego nieskrępowanego rozwoju techniki gry. Dotyczy to między innymi: postawy, ułożenia rąk, regulacji oddechu. Wiąże się z powtarzaniem zadanych czynności, ćwiczeń ruchowych, palcówek itp. oraz nieustanną samokontrolą.

Czas nauki zdalnej uniemożliwił nauczycielom bezpośrednie towarzyszenie uczniom w korygowaniu aparatu gry, zakłócony został proces „ustawiania” rąk i ciała poprzez gest, dotknięcie, uświadomienie namacalne ruchów. Dlatego w tym roku pragniemy z uczniami przejść ten proces na lekcjach metodycznych pomagając im uporządkować wiedzę na ten temat i dając wskazówki do samokontroli.

Mamy nadzieję, że szczególne zwrócenie uwagi na zagadnienia aparatu gry pozwoli uczniom lepiej przygotować się do grudniowych prezentacji podczas Przesłuchań Tematycznych, na których wykonywane będą utwory o charakterze technicznym i biegłościowym.

 

06/11/2021