od 10 stycznia 2022 powrót do nauki stacjonarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Według rekomendacji władz oświatowych organizacja pracy w szkołach i placówkach powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.  Dotyczy to także szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych czyli takich jak  SMK-J.

W związku z tym od poniedziałku 10 stycznia 2022 r zapraszamy naszych uczniów na zajęcia do Szkoły i przypominamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej placówce.

Procedury i zasady pracy w reżimie sanitarnym  w SMK-J.

W przypadku przebywania ucznia na kwarantannie czy izolacji lub w przypadku objawów mogących sugerować zarażenie virusem SARS –COV 2 uczeń zajęcia w szkole muzycznej może odbywać w formie zdalnej wykorzystując do tego celu jedynie plaformę MS Teams. Lekcje grupowe w takim przypadku mogą odbywać się hybrydowo.

Aby należycie przygotować  lekcję zdalne, prosimy Rodziców o zgłaszanie potrzeby takich zajęć z wyprzedzeniem, a najpóźniej do godziny 13.00 danego dnia. W tym celu należy poinformować Dyrektora lub Sekretariat Szkoły i przesłać e-mailem do sekretariatu prośbę o taką formę zajęć podając uzasadnienie.

O realizacji zajęć online decyduje Dyrektor Szkoły. Nie mam możliwości umawiania lekcji online z nauczycielem. Prosimy o zachowanie tej ścieżki komunikacji.

Również w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach prosimy Rodziców o informowanie Szkoły o przyczynach tej nieobecności celem wykluczenia ewentualnego kontaktu z osobą chorą.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z zasadami bezpiecznej nauki i pracy w naszej szkole i przypomnienie ich uczniom. To bardzo ważne byśmy mogli bezpiecznie realizować  zajęcia stacjonarne w SMKJ.

Mamy nadzieję ,że przestrzegając tych zasad wspólnie obronimy się przed kolejną falą zachorowań i będziemy mogli prowadzić zajęcia stacjonarnie w pełnym wymiarze.

 

08/01/2022