AKTUALIZACJA OPŁAT od 01.04.2022

Przekazujemy nową Tabelę Opłat za naukę  w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie – Jeziornie obowiązującą od 01 kwietnia 2022 roku.

Nowe stawki czesnego i opłaty zostały wprowadzone zgodnie z wykazem zawartym w tabeli zatwierdzonej przez Organ Prowadzący Szkołę/Dyrektora.

Zmiana opłat konieczna była ze względu na znaczne podwyższenie kosztów działania szkoły, w tym opłat za energie elektryczną, ogrzewanie oraz pozostałych kosztów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, między innymi takich jak usługi telekomunikacyjne i infrastrukturalne, zakup wyposażenia, zakup usług zewnętrznych itp.

Przez ostatnie lata funkcjonowania SMKJ staraliśmy się bardzo, aby pomimo narastających problemów finansowych ograniczyć ich wpływ na Państwa. Z posiadanych rezerw sfinansowaliśmy wiele inwestycji oraz kosztów spowodowanych przez następstwa epidemii COVID’19.

Pragniemy  zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań aby optymalizować działalność SMKJ. Równocześnie pragniemy nadmienić, że przez okres ostatnich kilku lat od 2018 roku nie indeksowaliśmy opłat zgodnie ze wskaźnikami inflacji pln.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli, wybierając naszą szkołę oraz  powierzając nam kształcenie swoich dzieci. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda nam się podjąć wspólnie z Państwem działania, które pomogą przede wszystkim zaplanować nam dalszy rozwój oraz aktywności SMKJ.

TABELA OPŁAT SM I Stopnia  zmiana od 01.04.2022

01/04/2022