ZAJĘCIA TANECZNE

Oferta zajęć tanecznych na rok szkolny 2022/23

(prowadząca: Elżbieta Wojakowska)

 Zapraszamy na pierwsze zajęcia próbne i spotkania z rodzicami 22 i 23 wrzesnia

Dzieci młodsze (od 6 r.ż.) – CZWARTEK  22 września godz.15:00

Celem zajęć jest rozwój umiejętności motorycznych (ruchowych), zwiększenie koordynacji ruchowo-przestrzennej, kształtowanie poczucia rytmu oraz nauka prostych choreografii do utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej i folkowej. Zajęcia są realizowane według zasad prawidłowego treningu – rozpoczynają się rozgrzewką, a kończą rozciąganiem i/lub relaksacją. Poziom trudności i zakres ruchów jest każdorazowo dopasowywany do wieku i umiejętności uczestników zajęć. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności dziecka)

- ilustracje ruchowe do piosenek dziecięcych (zabawy ruchowe przeznaczone dla najmłodszych uczestników, rozwijające wyobraźnię i kreatywność)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Dzieci starsze i młodzież (10+) PIĄTEK 23 września  godz.19:15

Zajęcia mają ten sam cel i ramowy przebieg (rozgrzewka, nauka tańca, rozciąganie/relaksacja), jak w przypadku dzieci młodszych, są jednak wzbogacone o dodatkowe elementy oraz dopasowane poziomem do wieku uczestników. Są skupione na indywidualnym rozwoju możliwości motorycznych oraz wyobraźni ruchowej każdego z uczestników, poszerzeniu zakresu ruchów, zwiększeniu świadomości ciała i poprawie koordynacji przestrzennej. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- improwizacja ruchowa (jeden z najważniejszych elementów szeroko pojętych technik tańca współczesnego, najsilniej rozwijająca wyobraźnię ruchową i budująca świadomość ciała. Może mieć także wymiar terapeutyczny, ponieważ pozytywnie wpływa na rozładowanie stresu, pozwala uzewnętrznić emocje i wyrazić się poprzez ruch)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Tak zróżnicowany program zajęć pozwala na zapoznanie dzieci/młodzieży z różnorodnymi formami tańca, rozwija zarówno indywidualne umiejętności ruchowe, jak i uczy pracy w grupie. Pozytywnie wpływa też na rozwój muzykalności i poczucie rytmu.

12/09/2022