ZERÓWKA MUZYCZNA

Lekcje próbne – poniedziałek, godz. 15,00
MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA - to kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia to przede wszystkim umuzykalnienie oraz zabawa i wprowadzenie w świat instrumentów. Ze względu na nowa tematykę, wrażliwość dzieci, konieczność adaptacji do nowych form aktywności, przed podjęciem decyzji o zapisie na zajęcia, zapraszamy na lekcje próbne

19/09/2022

ZAJĘCIA TANECZNE

Oferta zajęć tanecznych na rok szkolny 2022/23

(prowadząca: Elżbieta Wojakowska)

 Zapraszamy na pierwsze zajęcia próbne i spotkania z rodzicami 22 i 23 wrzesnia

Dzieci młodsze (od 6 r.ż.) – CZWARTEK  22 września godz.15:00

Celem zajęć jest rozwój umiejętności motorycznych (ruchowych), zwiększenie koordynacji ruchowo-przestrzennej, kształtowanie poczucia rytmu oraz nauka prostych choreografii do utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej i folkowej. Zajęcia są realizowane według zasad prawidłowego treningu – rozpoczynają się rozgrzewką, a kończą rozciąganiem i/lub relaksacją. Poziom trudności i zakres ruchów jest każdorazowo dopasowywany do wieku i umiejętności uczestników zajęć. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności dziecka)

- ilustracje ruchowe do piosenek dziecięcych (zabawy ruchowe przeznaczone dla najmłodszych uczestników, rozwijające wyobraźnię i kreatywność)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Dzieci starsze i młodzież (10+) PIĄTEK 23 września  godz.19:15

Zajęcia mają ten sam cel i ramowy przebieg (rozgrzewka, nauka tańca, rozciąganie/relaksacja), jak w przypadku dzieci młodszych, są jednak wzbogacone o dodatkowe elementy oraz dopasowane poziomem do wieku uczestników. Są skupione na indywidualnym rozwoju możliwości motorycznych oraz wyobraźni ruchowej każdego z uczestników, poszerzeniu zakresu ruchów, zwiększeniu świadomości ciała i poprawie koordynacji przestrzennej. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- improwizacja ruchowa (jeden z najważniejszych elementów szeroko pojętych technik tańca współczesnego, najsilniej rozwijająca wyobraźnię ruchową i budująca świadomość ciała. Może mieć także wymiar terapeutyczny, ponieważ pozytywnie wpływa na rozładowanie stresu, pozwala uzewnętrznić emocje i wyrazić się poprzez ruch)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Tak zróżnicowany program zajęć pozwala na zapoznanie dzieci/młodzieży z różnorodnymi formami tańca, rozwija zarówno indywidualne umiejętności ruchowe, jak i uczy pracy w grupie. Pozytywnie wpływa też na rozwój muzykalności i poczucie rytmu.

12/09/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU i SPOTKANIA 2022/2023

Otwieramy nowy rozdział przygody z muzyką w Szkole Muzycznej w Konstancinie.
Serdecznie zapraszamy na ROZPOCZĘCIE  NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w SMKJ, które odbędzie się wg poniższego planu:

SZKOŁA I STOPNIA:

CZWARTEK 1 września 2022 /Aula Szkoły Muzycznej  -  w podziale na grupy

Klasa I C-6 i I C-4  godz. 17:00 

Klasa II C-6 i III C-6  godz. 18:00 

Klasa IV-V C-6 i II-III C-4  godz. 18:30 

 Na rozpoczęciu zostaną Państwu przekazane i omówione najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, w tym roczny terminarz, plan zajęć grupowych, przydziały do nauczycieli itp.

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu umówienia godzin zajęć indywidualnych.

***

MUSICLAB/warsztaty instrumentalne i wokalne:

PIĄTEK 2 września 2022 /Aula Szkoły Muzycznej Szkoły I Stopnia – godz.17.00 

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu umówienia godzin zajęć indywidualnych.

***

Uczniów i Rodziców ZERÓWKI MUZYCZNEJ zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 19 i 20 września. Szczegółowe informacje o sptokaniach zostana przesłane w korespondencji e-mail.

 

31/08/2022

ORGANIZACJA ROKU 2022/2023

WAŻNE INFORMACJE:

TERMINARZ- roczny plan pracy szkoły 2022/2023 - UWAGA! Sa zmiany w II półroczu.  Aktualizacja poniżej.

AKTUALIZACJA TERMINARZA na II półroczze 2022/2023

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Naukę w nowym roku 2022/20213 rozpoczynamy w pełni stacjonarnie.

Będziemy na bieżąco reagować na zalecenia i potrzeby związane ze stanem epidemicznym w kraju. Mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny pozwoli nam w pełni realizować wszystkie zadania stacjonarnie.

Obecny brak wytycznych zwiazanych z zagrożeniem COVID-19 oraz brakiem nowych prognoz nie pozwala na zaplanowanie jednoznacznej profilaktyki. Staramy się więc wypracować własne formy realizacji zajęć w SMKJ. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i dobre praktyki z okresu nauki online i wykorzystania platformy MS Teams.

W pierwszej kolejności będziemy w całości  realizować  zajęcia stacjonarnie w szkole,  przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów, minimalizacji ilości osób jednocześnie przebywających w szkole i zachowaniem zalecanego reżimu sanitarnego.  W przypadku takiej konieczności i zgodnie z określonymi wewnętrznie zasadami przewidujemy możliwość realizacji  zajęć online na platformie MS Teams. Platformę MSTeams będziemy wykorzystywać w komunikacji z uczniami i rodzicami szczególnie w zakresie:

* wsparcie w ćwiczeniach, które są wykonywane poza zajęciami,

* wsparcie w tworzeniu i przekazywaniu nagrań,

* dostęp do materiałów lekcyjnych i demo,

* dostęp do archiwum,

* realizację zajęć dodatkowych,

Mam nadzieję, że te informacje oraz znajomość naszych dotychczasowych działań pomoże Państwu w kontynuowaniu i zaplanowaniu zajęć w ramach SMKJ.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i opinie.

 

 

 

31/08/2022