ROK 2022/2023


REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

INFORMACJA 

Przyjęcie kandydatów do SMKJ prowadzone jest w oparciu o wytyczne właściwego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 W roku 2021/2022  postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych przeprowadzane  jest w trybie stacjonarnym.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami i zasadami opisanymi poniżej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania: FORMULARZ zgłoszeniowy 

Do pobrania: WNIOSEK o PRZYJECIE do klasy I SM

Zgłoszenie na formularzu należy przesłać do końca maja. Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub może zostać wyznaczony kolejny termin.

UWAGA! w roku 2023 terminy przesłuchań  to 29 i 31 maja oraz 12 i 15 czerwca.

Po nadesłaniu formularza o przyjecie do klasy I zaproponowane zostaną indywidualne daty badania przydatności zwane w naszej szkole PRZESŁUCHANIEM WSTĘPNYM. Przed przesluchaniem nalezy złozyc w sekretariacie WNIOSEK o przyjecie do klasy I SM I Stopnia

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania  w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz. O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 80 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem.

FORMA  BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA 

Przesłuchanie wstępne kandydata do szkoły muzycznej przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

Piosenki do pobrania (tekst i podkład)
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole 

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata i obejmuje .

 1. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych,
 2. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej,
 3. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie

Wskazania dotyczące przesłuchania 

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.
 3. Wizyta kandydata i rodzica w Szkole przebiega z zachowaniem wszelkich środków ochrony obowiązujących w Szkole w związku z zagrożeniem COVID

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek należy dostarczyć przed terminem przesłuchania; zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura do 30 czerwca

II tura do 15 września

Po ogłoszeniu wyników przesłuchań wstępnych Rodzice zaproszeni zostaną na indywidualne omówienie wyników i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków podpisania umowy o nauke i zapisu ucznia do SMKJ.

 ***

(*) W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej realizacja on-line na MS Teams zasady z lat poprzednich )

( W trybie przesłuchania on-line prosimy o przesłanie nagrania video (zgodnie ze wskazówkami(*)). Nagranie należy przesłać w okresie 15-26 czerwca . za pomocą WeTransfer  ( https://wetransfer.com/) pod wskazany w mailu adres zwrotny. – dotyczy tylko sytuacji zagrożenia epidemicznego)
 1. on-line – W przesłuchaniu na platformie on-line kandydat uczestniczy wspólnie z rodzicem.
 2. on-line – Prosimy o zapewnienie dziecku przestrzeni do swobodnego wykonania ćwiczeń ruchowych: klaskanie, poruszanie ciałem itp.
 3. on-line – Rodzic proszony jest o zalogowanie się na spotkanie 10 minut przed terminem przesłuchania w celu weryfikacji połączenia.
 4. on-line – Prosimy o zapewnienie dobrej widoczności całej postaci w kamerze komputera lub tabletu  oraz  dobrej słyszalności.

(*) Wskazania dotyczące realizacji nagrania piosenki (w trybie przesłuchania on-line) 

 1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
 2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z akompaniamentem.
 3. Wykonanie piosenki powinno być poprzedzone samodzielnym i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata ustawionego przodem do kamery.
 5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk.
 6. Pliki zawierające nagrania należy w tytule podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

 

04/04/2023

Międzynarodowy Dzień Muzyki 2022

WYNIKI KONKURSU” Podróż śladami kompozytora” WIENIAWSKI 22

Od  roku 1975 w dniu 1 października obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Muzyki. Święto  powstało z inicjatywy Yehudiego Menuhina wirtuoza skrzypiec i dyrygenta. Celem obchodów jest pokazanie, jak muzyka jest wyjątkowa i jakie dobro w sobie kryje. Święto to  również promuje twórców i wykonawców muzyki  na całym świecie.

W naszej szkole Międzynarodowy Dzień Muzyki w tym roku  to aktywności związane z polskim skrzypkiem i kompozytorem  Henrykiem Wieniawskim, a to z powodu rozpoczynającego się niebawem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im H. Wieniawskiego w Poznaniu.

W dniach od 04 do 14 października zapraszamy uczniów  do udziału w grach,  zabawach i konkursach związanych z tym artystą oraz z wirtuozami skrzypiec, którzy tworzyli w XIX wieku.

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI i nasze aktywności:

 „Melodie Pana Henryka”  – uczniowie na lekcjach instrumentu i chóru  poznają melodie z różnych utworów Henryka Wieniawskiego i z pomocą nauczyciela  próbują je zagrać lub zaśpiewa

„ Wirtuoz – kto to taki?” – poznajemy wirtuozów, którzy odnieśli sukces w swojej dziedzinie. W tym roku spotykamy się z wybitnymi skrzypkami i kompozytorami żyjącymi w XIX wieku i pochodzącymi z różnych krajów. Dzieci w klasach młodszych poznają nazwiska 6 wybitnych wirtuozów i zgadują ich narodowość i kraj pochodzenia.

 QUIZ „ Wirtuozi skrzypiec” – to gra towarzyska oparta na dobieraniu pytań i odpowiedzi w oparciu o sylwetki sześciu wybitnych skrzypków i kompozytorów  XIX wieku. A oto oni: Rodolphe Kreutzer, Niccolò Paganini, Karol Lipiński, Henryk Wieniawski, Pablo de Sarasate, Fritz Kreisler

 

KONKURS – „Podróż śladami kompozytora” WIENIAWSKI – 22  – gra terenowa dla wszystkich uczniów i uczestników zajęć, podczas której poznają oni kolejne etapy życia i kariery scenicznej Henryka Wieniawskiego podróżując z PASZPORTEM  i  wpisując odpowiedzi na umieszczone w paszporcie pytania. Opis gry i „paszporty” do zbierania punktów będą do odebrania w sekretariacie.

Wszyscy są zaproszeni do udziału w obchodach tego święta. To okazja aby przekonać się jak ciekawy jest świat muzyki.

10/10/2022

ZAJĘCIA TANECZNE

Oferta zajęć tanecznych na rok szkolny 2022/23

(prowadząca: Elżbieta Wojakowska)

 Zapraszamy na pierwsze zajęcia próbne i spotkania z rodzicami 22 i 23 wrzesnia

Dzieci młodsze (od 6 r.ż.) – CZWARTEK  22 września godz.15:00

Celem zajęć jest rozwój umiejętności motorycznych (ruchowych), zwiększenie koordynacji ruchowo-przestrzennej, kształtowanie poczucia rytmu oraz nauka prostych choreografii do utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej i folkowej. Zajęcia są realizowane według zasad prawidłowego treningu – rozpoczynają się rozgrzewką, a kończą rozciąganiem i/lub relaksacją. Poziom trudności i zakres ruchów jest każdorazowo dopasowywany do wieku i umiejętności uczestników zajęć. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności dziecka)

- ilustracje ruchowe do piosenek dziecięcych (zabawy ruchowe przeznaczone dla najmłodszych uczestników, rozwijające wyobraźnię i kreatywność)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Dzieci starsze i młodzież (10+) PIĄTEK 23 września  godz.19:15

Zajęcia mają ten sam cel i ramowy przebieg (rozgrzewka, nauka tańca, rozciąganie/relaksacja), jak w przypadku dzieci młodszych, są jednak wzbogacone o dodatkowe elementy oraz dopasowane poziomem do wieku uczestników. Są skupione na indywidualnym rozwoju możliwości motorycznych oraz wyobraźni ruchowej każdego z uczestników, poszerzeniu zakresu ruchów, zwiększeniu świadomości ciała i poprawie koordynacji przestrzennej. W ramach zajęć wykorzystywane są następujące style, gatunki i techniki taneczne:

- elementy tańca klasycznego i współczesnego

- tańce folkowe z różnych państw i regionów Europy (taniec irlandzki, tańce francuskie, polskie i wiele innych)

- improwizacja ruchowa (jeden z najważniejszych elementów szeroko pojętych technik tańca współczesnego, najsilniej rozwijająca wyobraźnię ruchową i budująca świadomość ciała. Może mieć także wymiar terapeutyczny, ponieważ pozytywnie wpływa na rozładowanie stresu, pozwala uzewnętrznić emocje i wyrazić się poprzez ruch)

- interpretacje utworów muzycznych (choreografie mocno związane z muzyką, oddające charakter i budowę utworu, pozytywnie wpływające na rozwój muzykalności)

- elementy fitnessu (w ramach rozgrzewki)

 

Tak zróżnicowany program zajęć pozwala na zapoznanie dzieci/młodzieży z różnorodnymi formami tańca, rozwija zarówno indywidualne umiejętności ruchowe, jak i uczy pracy w grupie. Pozytywnie wpływa też na rozwój muzykalności i poczucie rytmu.

12/09/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU i SPOTKANIA 2022/2023

Otwieramy nowy rozdział przygody z muzyką w Szkole Muzycznej w Konstancinie.
Serdecznie zapraszamy na ROZPOCZĘCIE  NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w SMKJ, które odbędzie się wg poniższego planu:

SZKOŁA I STOPNIA:

CZWARTEK 1 września 2022 /Aula Szkoły Muzycznej  -  w podziale na grupy

Klasa I C-6 i I C-4  godz. 17:00 

Klasa II C-6 i III C-6  godz. 18:00 

Klasa IV-V C-6 i II-III C-4  godz. 18:30 

 Na rozpoczęciu zostaną Państwu przekazane i omówione najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, w tym roczny terminarz, plan zajęć grupowych, przydziały do nauczycieli itp.

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu umówienia godzin zajęć indywidualnych.

***

MUSICLAB/warsztaty instrumentalne i wokalne:

PIĄTEK 2 września 2022 /Aula Szkoły Muzycznej Szkoły I Stopnia – godz.17.00 

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu umówienia godzin zajęć indywidualnych.

***

Uczniów i Rodziców ZERÓWKI MUZYCZNEJ zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 19 i 20 września. Szczegółowe informacje o sptokaniach zostana przesłane w korespondencji e-mail.

 

31/08/2022