Konkurs Mazowiecki

WAŻNA INFORMACJA

 Konkurs Mazowiecki – „ Taniec jako miniatura instrumentalna” w roku 2017.
W związku z ograniczeniem ilości konkursów ogólnopolskich w  kwietniu  2017 roku odbędzie sie tylko SZKOLNA EDYCJA KONKURSU.

WYNIKI  przesłuchań z dnia 12 kwietnia 2017 r

LISTA LAUREATÓW 2017

 

OPIS:
W roku 2013 odbyła się pierwsza edycja regionalna Konkursu Mazowieckiego „Taniec – miniatura instrumentalna”.
Edycja o zasięgu regionalnym była naturalną konsekwencją rozwoju szkolnej imprezy, konkursu  który odbywał się w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie -Jeziornie od dziesięciu lat. Ze względu na dobry odbiór formuły konkursu i rosnące zainteresowanie ze strony szkół i nauczycieli  rozważany jest projekt zrealizowania edycji ogólnopolskiej.
 

Współpraca przy realizacji KONKURSU

Centrum Edukacji Artystycznej

Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego

Powiat Piaseczyński

Gmina Konstancin-Jeziorna

Konstnaciński Domem Kultury

Uzdrowisko „Konstancin-Zdrój” S.A.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Warszawska Opera Kameralna

oraz

ORFI

Tonareli

Patronat medialny:

ITV Piaseczno

Kurier Południowy

Nasze Miasto

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia
  • Konkurs ma charakter powszechny i przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas instrumentalnych.
  • Celem Konkursu  jest zapoznawanie uczestników z tańcem jako miniaturą instrumentalną oraz popularyzacja twórczości kompozytorów polskich w tym gatunku.
  • Zakres literatury odpowiadającej kryteriom programowym pozwala na znalezienie utworów odpowiednich dla uczniów wszystkich specjalności i wszystkich etapów nauczania.
  • Program Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności uczestników.
  • Do jury powoływani są muzycy-pedagodzy, eksperci różnych specjalności instrumentalnych.
  • Przewiduje się taki system oceny, aby każdy uczestnik został doceniony i zmotywowany do dalszej pracy. Zakłada się, że w Konkursie nie będzie pokonanych, a uczniowie będą bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności.
  • Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować swoje umiejętności na Koncercie Finałowym.
  • Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa.

III EDYCJA KONKURSU 26-28 marca 2015 r.

 ~~~~~~

 ~~~~~~

I EDYCJA KONKURSU 18-20 kwietnia 2013r.

01/04/2014