Rada Rodziców

 Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Konstancinie-Jeziornie

SKŁAD RADY RODZICÓW – 2018/2020  kadencja 2 lata

PRZEWODNICZĄCY: Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: SEKRETARZ:
SKARBNIK: KOMISJA REWIZYJNA:

Informacje  tu znajdziesz ogłoszenia i aktualności działania
Rady Rodziców 
Regulamin określa cele, zadania i zasady funkcjonowania
Rady Rodziców  
 

Napisz do nas:
sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców

NIP 123-12-02-514

 

22/01/2010