Rada Rodziców

w Szkole Muzycznej I Stopnia

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Świetlicowa 7/9 lok. A1, 05-520 Konstancin-Jeziorna

SKŁAD RADY RODZICÓW – 2018/2020  kadencja 2 lata

PRZEWODNICZĄCA: Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: SEKRETARZ:
SKARBNIK: KOMISJA REWIZYJNA:


Przeczytaj Regulamin i zapoznaj się z celami, zadaniami i zasadami funkcjonowania Rady Rodziców

 

 

 


Informacje RR

Napisz do Rady Rodziców

radarodzicow@muzyczna-konstancin.pl

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców
71 1060 0076 0000 3280 0001 4772
BPH, Oddział w Konstancinie-Jeziornie,
ul. Warszawska 51, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP 123-12-02-514

 

22/01/2010