Warsztaty

Przy naszej Szkole odbywaja sie równiez inne zajęcia muzyczne.

nauka:

Na warsztatach realizujemy dodatkową naukę gry na instrumencie dostosowując program do indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia.

Proponowany minimalny czas trwania  nauki to 2 lata. Uczestnictwo w zajęciach może być kontynuowane po przedłużeniu umowy o naukę.

Program zajęć obejmuje naukę gry na instrumencie oraz możliwość uczestnictwa w  dodatkowych zajęciach  z teorii muzyki.

wymiar zajęć:

Zajęcia z instrumentu odbywają się w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od wybranego wariantu nauki.

 

WYMIAR ZAJĘĆ – gra na instrumencie WARIANT OPŁATA MIESIĘCZNA
30 min 1 x w tygodniu A 280 zł
45 min 1 x w tygodniu B 340 zł
60 min 1 x w tygodniu C 380 zł
30 min 2 x w tygodniu D 460 zł
45 min 2 x w tygodniu E 520 zł
60 min 2 x w tygodniu F 600 zł

opłaty aktualne wg tabeli powyżej

Miesięczna opłata za naukę na  tych zajęciach jest uzależniona od wybranego wariantu nauki wg tabeli powyżej.

Opłata za naukę obowiązuje od września do czerwca.

 

zapisy i przyjęcia:

Dla kandydatów na zajęcia warsztatowe nie ma limitu wieku.

Przyjęcie odbywa się na podstawie wpisu na listę oraz konsultacji przeprowadzanej przez nauczyciela instrumentu .

FORMULARZ zgłoszeniowy

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie, a następnie odbywa się kwalifikacja według wybranego wariantu nauki.

Przed  rozpoczęciem zajęć nauczyciela instrumentu przeprowadza konsultacje.

O przyjęciu decyduje Dyrektor po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.

W miarę wolnych miejsc szkoła może przyjąć  na zajęcia warsztatowe w ciągu całego roku szkolnego.

Uczeń rozpoczyna naukę po podpisaniu odpowiedniej umowy  o naukę.

20/10/2009