ZAJĘCIA dla DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Program zajęć  przygotowujących do nauki w  klasie pierwszej Szkoły Muzycznej.

ZAJĘCIA dla dzieci PRZEDSZKOLNYCH to sposób na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia lub do dalszej innej formy nauki gry na instrumencie.

Potocznie zajęcie te nazywamy „ZERÓWKĄ MUZYCZNĄ”

 

 INSTRUMENT ( podstawy gry na instrumencie) –  zajęcia indywidualne 1 x tygodniowo.

Zajęcia „Zerówki Muzycznej” przeznaczone są dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, dają  sposobność przygotowania do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia.

Zajęcia trwają 1 lub 2 lata szkolne w zależności od wieku ucznia.

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje:

UMUZYKALNIENIE – zajęcia grupowe 2 x w tygodniu

Program realizowany tematycznie w blokach:„ SŁUCHAM i TAŃCZĘ” oraz „ ŚPIEWAM i GRAM” .

Zawiera elementy tańca pobudzające koordynację ruchową , grę na instrumentach rytmicznych,  naukę poprawnej emisji głosu, rozwija pamięć i wrażliwość muzyczną, rozbudza poczucie rytmu i twórczą interpretację muzyki.

 INSTRUMENT –  zajęcia indywidualne 1 x tygodniowo.

Program realizowany w podziale  czasowym  i obejmuje praktyczną możliwość poznania czterech instrumentów: skrzypce, wiolonczela, gitara, fortepian.

Są to lekcje indywidualne lub w parami, które wykorzystują bezpośredni kontakt i  pracę z nauczyciel jako wprowadzenie i przygotowania do nauki gry na wybranym instrumencie w szkole muzycznej.

Wybór zajęć na instrumencie uzależniony jest od wolnych miejsc u nauczycieli.

wymiar zajęć:

 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Umuzykalnienie (zajęcia grupowe)  2 x 40 min
Instrument ( zajęcia indywidualne) 1 x 30 min

 

opłaty:

Miesięczna opłata za naukę  dla tych zajęć  - tzw. „czesne” jest uzależniona od ilości wybranych zajęć.

Przykładowe opłaty miesięczne dla wariantów podstawowych

  • 250 zł – umuzykalnienie 2 zajęcia w tygodniu
  • 350 zł – umuzykalnienie 2 zajęcia w tygodniu + lekcja instrumentu 1 x w tygodniu

Opłata za naukę obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy.

We wrześniu opłata jest zmniejszona odpowiednio w zależności o daty pierwszych zajęć, w których uczestniczy dziecko.

Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami ujętymi w planie zajęć  od października ( po zajęciach próbnych)

W uzasadnionych  przypadkach istnieje możliwość dopasowania ilości i rodzaju zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka.

 zapisy:

Na zajęcia przygotowujące do nauki w klasie I przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat. Przyjęcie  odbywa się na podstawie zapisu na listę uczniów.

Podania o zapis na zajęcia przygotowujące przyjmowane są odpowiednio od 01 czerwca  do 10 września.

Zajęcia rozpoczynają się  w połowie września wspólnym spotkaniem: rodziców, dzieci i nauczycieli a następnie przez dwa tygodnie odbywają się lekcje próbne.

W miarę wolnych miejsc przyjęcia do tzw.”ZERÓWKI MUZYCZNEJ  mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń korzysta z tych zajęć po podpisaniu odpowiedniej umowy o naukę.

W celu zapisania konieczne jest wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Formularz zgłoszeniowy

20/10/2009