Przygotowanie do kl.I

Program zajęć i płatności   dla zajęć przygotowujących do nauki w  klasie pierwszej.

Zajęcia przygotowujące do nauki w klasie I Szkoły Muzycznej  I Stopnia obejmują:

UMUZYKALNIENIE – zajęcia grupowe 2 x w tygodniu

INSTRUMENT ( podstawy gry na instrumencie) –  zajęcia indywidualne 1 x tygodniowo.

Zajęcia Zerówki przeznaczone są dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, dają  sposobność przygotowania do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia.

Zajęcia trwają 1 lub 2 lata szkolne w zależności od wieku ucznia.

Program zajęć obejmuje:

UMUZYKALNIENIE -

Program realizowany tematycznie w blokach:„ SŁUCHAM i TAŃCZĘ” oraz „ ŚPIEWAM i GRAM” .

Zawiera elementy tańca pobudzające koordynację ruchową , grę na instrumentach rytmicznych,  naukę poprawnej emisji głosu, rozwija pamięć i wrażliwość muzyczną, rozbudza poczucie rytmu i twórczą interpretację muzyki.

INSTRUMENT – lekcje indywidualne, które wykorzystują pracę indywidualną jako wprowadzenie i przygotowania do nauki gry na wybranym instrumencie w szkole muzycznej.

Wybór zajęć na instrumencie uzależniony jest od wolnych miejsc u nauczycieli.

wymiar zajęć:

 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
Umuzykalnienie (zajęcia grupowe)  2 x 40 min
Umuzykalnienie (zajęcia grupowe + instrument indyw.) 2 x 40 min + 1 x 30 min

 

opłaty:

Miesięczna opłata za naukę  dla tych zajęć  - tzw. „czesne” jest uzależniona od ilości wybranych zajęć.

Przykładowe opłaty miesięczne dla wariantów podstawowych

  • 250 zł – umuzykalnienie 2 zajęcia w tygodniu
  • 350 zł – umuzykalnienie 2 zajęcia w tygodniu + lekcja instrumentu 1 x w tygodniu

Opłata za naukę obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy.

We wrześniu opłata jest zmniejszona odpowiednio w zależności o daty pierwszych zajęć, w których uczestniczy dziecko.

Podpisanie umowy nastepuje przed pierwszymi  zajęciami ujętymi w planie zajęć ( po zajęciach próbnych)

W uzasadnionych  przypadkach istnieje możliwośc dopasowania ilości i rodzaju zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka.

 zapisy:

Na zajęcia przygotowujące do nauki w klasie I przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat. Przyjęcie  odbywa się na podstawie zapisu na listę uczniów.

Podania o zapis na zajęcia przygotowujące przyjmowane są do 30 czerwca poprzedniego roku szkolnego  oraz w pierwszym tygodniu września.

Zajęcia rozpoczynają się  w połowie września wspólnym spotkaniem: rodziców, dzieci i nauczycieli.

 

Następnie  przed dwa tygodnie trwaja zajęcia próbne.

W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia przygotowawcze mogą odbywać się w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc.

Uczeń korzysta z tych zajęć po podpisaniu odpowiedniej umowy o naukę.

Formularz zgłoszeniowy

20/10/2009