REKRUTACJA 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA DO POBRANIA. pdf>

W okresie prowadzenia nauki zdalnej Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.

W związku z tym od dnia 01 czerwca przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia zgodnie z terminami wskazanymi poniżej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

formularz zgłoszeniowy 

Przyjmujemy zgłoszenia, a  osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Po nadesłaniu formularza zostaną wyznaczone indywidualne daty przesłuchań kandydatów.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz.

Dodatkowo, w przypadku zapisu do klasy pierwszej potrzebne będzie wypełnienie „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego. Ponadto prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wniosek oraz zaświadczenie prosimy dostarczyć do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub może zostać wyznaczony kolejny termin.

PRZESŁUCHANIA

Badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej (tzw. przesłuchanie) przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - na podstawie przesłanego nagrania video zgodnie ze wskazaniami do realizacji.

Oczekujemy nagranie video zaśpiewanej wybranej piosenki z podanego zestawu lub piosenki dowolnej.

Nagrania należy przesłać za pomocą WeTransfer (darmowa aplikacja web) pod wskazany w mailu adres zwrotny w okresie 15-26 czerwca 2020 roku.

CZĘŚĆ II - na podstawie spotkania z kandydatem w szkole lub na platformie edukacyjnej MS Teams, na której prowadzone są zdalne zajęcia w naszej szkole. O wyborze miejsca i sposobu decyduje Rodzic.

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata.

O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie, alternatywnie link z zaproszeniem na platformę edukacyjną zostanie przesłany na adres e-mail, z którego wpłynął formularz.

Wskazania dotyczące realizacji nagrań:

 1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
 2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z akompaniamentem.
 3. Zaśpiewanie piosenki powinno być poprzedzone samodzielnym i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata ustawionego przodem do kamery.
 5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk.
 6. Pliki zawierające nagrania należy w tytule podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

Wskazania dotyczące spotkania/ zdalnego przesłuchania:

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji przy wykorzystaniu technik kształcenia na odległość.
 3. Przebywanie kandydata i rodzica w szkole przebiega z zachowaniem wszelkich środków ochrony obowiązujących w szkole w związku z zagrożeniem COVID – 19.
 4. W przesłuchaniu na platformie internetowej kandydat uczestniczy wspólnie z rodzicem.
 5. Prosimy o zapewnienie dziecku przestrzeni do swobodnego wykonania ćwiczeń ruchowych: klaskanie, poruszanie ciałem itp.
 6. Rodzic proszony jest o zalogowanie się na spotkanie 10 minut przed terminem przesłuchania w celu weryfikacji połączenia.
 7. Prosimy o zapewnienie dobrej widoczności całej postaci w kamerze komputera lub ipada  oraz  dobrej słyszalności.

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura do 16 sierpnia br.

II tura do 15 września br.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 50 pln.

 

04/06/2020