NABÓR

 REKRUTACJA 2020/2011

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.
W związku z tym od dnia 01 czerwca przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w formie elektronicznje i zgodnie z  terminami wskazanymi poniżej.
 
W celu zgłoszenia  należy wypełnić  wypełnić   formularz zgłoszeniowy  i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Termin składania zgłoszeń do  22 czerwca 2020 r

Po tym terminie zostaną wyznaczone indywidualne daty przesłuchań dla kandydatów.
Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji znajdziecie Państwo tutaj:>

zasady rekrutacji 2020/2021

formularz zgłoszeniowy

 klauzula informacyjna – dla kandydatów i uczęszczających na zajęcia

Ogólne infomacje o przyjęciach do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia 

Kandydaci do Szkoły Muzycznej I Stopnia przyjmowani są zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wg.zasad zawartych w Statucie Szkoły. Wszyscy zgłoszeni przystępują do przesłuchań wstępnych, podczas których badane są predyspozycje muzyczne kandydata. Na przesłuchania wstępne przyjmowani są kandydaci  w wieku od 7 do 16 lat.

Kandydaci mają możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących do podjęcia nauki w Szkole Muzyczne I Stopnia oraz z indywidualnych konsultacji z wybranego instrumentu.

OGÓLNE  ZASADY

Nabór do  Szkoły Muzycznej I Stopnia odbywa się w dwóch turach.
I tura przyjęć trwa  od 15 maja do 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
II tura to nabór uzupełniający, który trwa do 15 września bieżącego roku szkolnego. W drugiej turze naboru przyjmowani są uczniowie w miarę wolnych miejsc.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej I Stopnia jest pozytywny wynik badania predyspozycji muzycznych czyli  PRZESŁUCHANIA  WSTĘPNEGO przeprowadzanego przez Komisję Rekrutacyjną. O wyniku przesłuchań wstępnych decyduje ilość otrzymanych punktów. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Muzycznej I stopnia  podejmuje Dyrektor na podstawie wyników przesłuchań wstępnych i dostępności wolnych miejsc na danym instrumencie.

W celu zapisania kandydata należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl oraz złożyć osobiście w Sekretariacie Szkoły wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej.

FORMULARZ zgłoszeniowy

Badania predyspozycji przeprowadzane są w maju i w czerwcu w określonych przez szkołę terminach w danym roku szkolnym. O indywidualnym terminie przesłuchania Rodzic informowany jest po złożeniu wniosku o przyjęcie do Szkoły.
Uwaga! 30 czerwca kończy się I tura naboru na nowy rok szkolny. Po tym terminie nie będzie już przeprowadzanych przesłuchań w pierwszej  turze naboru. Kolejne przesłuchania w turze uzupełniającej we wrześniu w miarę wolnych miejsc.
W celu przygotowania kandydatów do podjęcia nauki w klasie pierwszej Szkoła organizuje specjalne zajęcia przygotowujące oraz  dni otwarte.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:> zasady rekrutacji 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły podczas DNI OTWARTYCH  tutaj: >

 Wyniki I tury naboru na rok 2020/2021 - lista zakwalifikowanych do klasy I C-6 i I C-4 tutaj: >

NABÓR  NA INNE ZAJĘCIA
prowadzone przy naszej szkole

WARSZTATY INSTRUMENTALNE i ZESPOŁOWE

PIOSENKA i ŚPIEW SOLOWY

tak zwana  „MUZYCZNA ZERÓWKA”
 czyli zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Przy naszej szkole prowadzone są również zajęcia dodatkowe takie jak Warsztaty Instrumentalne, Piosenka oraz Śpiew.

Zapisy i przyjęcia na te zajęcia  trwają przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu decyduje  konsultacja  czyli lekcja próbna przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu.

Po pozytywnej konsultacji  przed pierwsza lekcją podpisana zostaje umowa o naukę na wybranych zajęciach

FORMULARZ zgłoszeniowy

Dla dzieci  w wieku przedszkolnym  prowadzone są zajęcia przygotowują do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia pod nazwą „MUZYCZNA ZERÓWKA”.

 

03/06/2017