MUSICLAB Warsztaty Wokalne

nauka:

Na Warsztatach Wokalnych realizujemy naukę dostosowując program do indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia.
Proponowany minimalny czas trwania  nauki to 1 rok szkolny. Uczestnictwo w zajęciach może być kontynuowane po przedłużeniu umowy o naukę.
Program warsztatów obejmuje naukę na zajęciach indywidualnych z piosenki lub śpiewu oraz dodatkową możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z teorii lub chóru.

PIOSENKA

Zajęcia z piosenki  to uzupełniające zajęcia  muzyczne  prowadzone przy  naszej Szkole.
Program zajęć obejmuje pracę z instrumentem akustycznym i z wykorzystaniem mikrofonu oraz profesjonalnych podkładów instrumentalnych tworzonych według indywidualnego zapotrzebowania ucznia.
Zajęcia prowadzone są przez Bożenę Zalewską, absolwentkę Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, która wielokrotnie przygotowywała debiutantów Festiwalu Piosenki w Opolu.
Uczestnicy zajęć  piosenki wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na konkursach wokalnych, a także dwukrotnie uczestniczyli w koncertach w Sali Kongresowej jako zespół towarzyszący Majce Jeżowskiej.

 

ŚPIEW SOLOWY / EMISJA GŁOSU

Zajęcia ze spiewu  to uzupełniające zajęcia  muzyczne  prowadzone przy  naszej Szkole.
Program zajęć obejmuje pracę z instrumentem akustycznym  w oparciu o literaturę wokalna dostowaną do wieku dziecka.
Zajęcia prowadzone są przez  Małgorzatę Długosz, solistkę, śpiewaczkę, która wielokrotnie brała udział w festiwalach i koncertach operowych. operetkowych i musicalowych.
Uczniowie  zajęć śpiewu solowego rokrocznie uczestniczą w audycjach i koncertach organizowanych przez naszą szkołę.

 

wymiar zajęć:

Zajęcia na Warsztatach Wokalnych  odbywają się w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od wybranego wariantu nauki.
Nauka odbywa się na podstawie podpisanej umowy.
W ramach umowy uczestnik zajęc może uczestniczyć w wybranych zajęciach grupowych w wymarze 1 x 45 minut w tygodniu.

 

opłaty: 

Nauka na Warsztatach Instrumentalnych jest płatna i odbywa się na podstawie podpisanej umowy. Miesięczna opłata za naukę na  tych zajęciach jest uzależniona od wybranego wariantu zajęć.
Opłata za naukę obowiązuje od września do czerwca. Tabela opłat aktualizowana jest na początku każdego roku szkolnego.
Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych jest cały rok szkolny.
Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw. „czesne”- czyli oplata za zajęcia i utrzymanie szkoły, płatna w równych ratach miesięcznych płatnych z góry za dany miesiąc.
W przypadku rozpoczęcia zajęć po 01 października czesne płatne od dnia pierwszych  zajęć do końca  czerwca.
W roku 2019/2020 opłata za miesiąc luty 2020 wynosi 50 % abonamentu.
W przypadku niestandardowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

tabela opłata na rok 2019/2020

NAZWA ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY RODZAJ OPŁATA MIESIĘCZNA
PIOSENKA/ŚPIEW  30 min 1 x  w tygodniu zajęcia indywidualne  320 zł
PIOSENKA/ŚPIEW 45 min 1 x  w tygodniu zajęcia indywidualne 400 zł
ZESPOŁY 45 min 1 x  w tygodniu zajęcia grupowe 60 zł

 

zapisy i przyjęcia:

Dla kandydatów na zajęcia warsztatowe nie ma limitu wieku.
Przyjęcie odbywa się na podstawie konsultacji przeprowadzanej przez nauczyciela prowadzącego.
O przyjęciu decyduje Dyrektor po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.
W miarę wolnych miejsc szkoła może przyjąć  na zajęcia warsztatowe w ciągu całego roku szkolnego
Kandydaci składają w sekretariacie formularz zgłoszeniowy. FORMULARZ zgłoszeniowy
Po złożeniu formularza Szkoła umawia termin konsultacji, którą przeprowadza nauczyciel wybranego instrumentu.
Po konsultacji rodzic składa w sekretariacie potwierdzenie umówionego wariantu i terminu zajęć.
Uczeń rozpoczyna naukę po podpisaniu odpowiedniej umowy  o naukę.  Aby zapisać się na zajęcia należy przesłać formularz do sekretariatu szkoły: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl


FORMULARZ zgłoszeniowy


20/10/2009