MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

W tym roku poszerzamy naszą ofertę dla najmłodszych i rozpoczynamy realizację  nowego projektu.
MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA to kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku
od 3 miesięcy do 6 lat.

Nasz program realizowany na zajęciach znajduje się pod tym hasłem:
Muzyczny Świat Malucha 

Przed podjęciem decyzji o zapisie na zajęcia ZAPRASZAMY na LEKCJE PRÓBNE!

 

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
SUZUKI VOICE ( grupa) 40 min 1 x w tygodniu
MUZYCZNE BAJKI (grupa) 40 min 2 x w tygodniu
ZERÓWKA – umuzykalnienie (grupa) 40 min 2 x w tygodniu
ZERÓWKA – kurs Instrumentalny (solo)  30 min 1 x w tygodniu

terminy:

SUZUKI VOICE 
„przyszłe mamy”: piątek 18.30 – 19.15
„maluszki”(od 3 m-ca): środa  11.30 – 12.10
„bobasy”(1-2 lata): środa 12.30 – 13.15

MUZYCZNE BAJKI
„przedszkolaki” (3-5 lat): wtorki i piątki 15.50 – 16.30

ZERÓWKA MUZYCZNA
„umuzykalnienie”(6 lat):wtorki  18.20- 19.00/ piątki od 17.30 – 18.15
„kurs instrumentalny”( 6 lat) : 1 raz w tygodniu /dzień i godzina zajęć ustalana indywidualnie

zapisy:
Przyjęcie na zajęcia dla dzieci w ramach projektu MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA odbywa się na podstawie zapisu na listę.
Zajęcia planowe rozpoczynają się  w październiku. Od połowy września przez dwa tygodnie odbywają się spotkania informacyjne i lekcje próbne.
W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Udział w zajęciach odbywa się po podpisaniu odpowiedniej umowy.
W celu zapisania konieczne jest wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

MSM FORMULARZ zgłoszeniowy 

opłaty:
Miesięczna opłata za naukę  dla tych zajęć uzależniona jest od ilości wybranych zajęć. Staramy się dopasować ilości i rodzaju zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej umowy.
Tabela opłat za  wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej  jest aktualizowana każdego roku szkolnego,  a informacje o obowiązujących opłatach przekazywana jest na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
Opłata za naukę obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy. Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami  w październiku. We wrześniu zapraszamy na lekcje próbne płatne jednostkowo.

tabela opłat na rok 2019/2020: 

Rodzaj

Czas trwania

Sposób płatności

Opłata

SUZUKI VOICE

Warsztaty dla mamy

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

160 zł

SUZUKI VOICE

Bobasowo

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

 160 zł

MUZYCZNE  BAJKI

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

160 zł

MUZYCZNE  BAJKI

ZERÓWKA UMUZYKALNIENIE

40 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie

320 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

umuzykalnienie

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

160 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

kurs instrumentalny do umuzykalnienia

30 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie

480 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

kurs instrumentalny do umuzykalnienia

30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

280 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

 pełny pakiet

40 min 1 x  w tygodniu30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

520 zł

 

W roku 2020/2021 zajęcia z umuzykalnienia odbywają się 1 x w tygodniu.

Istnieje równiez możliwość uczestnictwa  tylko w Kursie Instrumentalnym bez umuzykalnienia

TABELA  opłat na rok 2020/2021

Rodzaj

Czas trwania

Sposób płatności

Opłata

ZERÓWKA MUZYCZNA

umuzykalnienie

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

160 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

Piccolo Coro

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

160 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

kurs instrumentalny do umuzykalnienia

30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

280 zł

 

ZERÓWKA MUZYCZNA

kurs instrumentalny do umuzykalnienia

30 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie

480 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

 pełny pakiet

40 min 1 x  w tygodniu30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

440 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

KURS  INSTRUMENTALNY

30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie

320 zł

ZERÓWKA MUZYCZNA

KURS  INSTRUMENTALNY

30 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie

520 zł

 

 

 

 

Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych jest cały rok szkolny.
Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw. „czesne”- czyli oplata za zajęcia i utrzymanie szkoły, płatna w równych ratach miesięcznych płatnych z góry za dany miesiąc.
W przypadku rozpoczęcia zajęć po 01 października czesne płatne od dnia pierwszych  zajęć do końca  czerwca.
W roku 2019/2020 opłata za miesiąc luty 2020 wynosi 50 % abonamentu.
W przypadku niestandardowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

20/10/2009