SZKOLNY FESTIWAL MŁODEGO AKOMPANIATORA 2017

Od kilku lat sekcja fortepianu w naszej szkoły organizuje coroczną imprezę pod nazwą Szkolny Festiwal Młodego Akompaniatora.

W ten sposób chcemy stworzyć kolejną okazję do zespołowego muzykowania.

Festiwal skierowany jest przede wszystkim do uczniów starszych klas fortepianu, którzy na co dzień maja mniej możliwości gry zespołowej.

Informacji o szczegółach udziału w koncercie można zasięgnąć u nauczycieli fortepianu.

Mamy nadzieję, że przy współpracy z uczniami grającymi na innych instrumentach, nasi pianiści będą mieli możliwość nabycia dodatkowych umiejętności akompaniowania.

Zapraszamy na KONCERT,  który odbędzie się  w środa 01 lutego 2017 roku o godzinie 19.15 w Auli naszej szkoły.

Koordynatorem  projektu jest  Pani Weronika Lubowicz i  to ona poprowadzi czwartkowy koncert.

01/02/2017