Kursy przygotowujące

WIOSENNE KURSY MUZYCZNE  

czyli  zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole muzycznej

NABÓR 2024/2025

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ od kwietnia do czerwca

Proponujemy zajęcia w formie dwumiesięcznych KURSÓW, które obejmują Umuzykalnienie oraz Kurs Instrumentalny czyli POZNANIE INSTRUMENTÓW w praktyce.

Pierwsze zajęcia w roku 2024 odbędą się w ŚRODĘ 17 kwietnia o godz. 15:00 i/lub o godz. 18:45

Kandydatów  do pierwszej klasy oraz  tych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem nauki gry na instrumencie zapraszamy na zajęcia, które pomogą im przygotować się do przesłuchania wstępnego oraz do podjęcia nauki w nowy roku szkolnym.

Kursy te to zajęcia mające na celu zapoznanie dziecka z zagadnieniami związanymi z nauką muzyki oraz z charakterem i specyfiką szkoły muzycznej. Dają też możliwość praktycznego wypróbowania gry na wybranych instrumentach.

Kandydaci w sposób praktyczny  zapoznają się z zadaniami  i ćwiczeniami wykonywane  na przesłuchaniach wstępnych oraz z problematyką nauki gry na instrumencie.

RODZAJ ZAJĘĆ

UMUZYKALNIENIE – zajęcia grupowe 40 min 
8 zajęć            ŚRODY godz.15:00 lub 18:45

GRA NA INSTRUMENCIE – indywidualne zajęcia gry na instrumencie 30 min    
4 – 8 zajęć       TERMIN ustalany indywidualnie w grafiku nauczyciela
Ilość zajęć z instrumentu ustalana w zależności od potrzeb i możliwości terminowych.

OPŁATY                                                                                                                    

 KURS UMUZYKALNIENIA   
karnet 180 zł za          4 zajęcia w okresie od 17.04 do 19.06.24
karnet 360 zł za          8 zajęć w okresie od 17.04 do 19.06.24
/obowiązuje minimalna ilość 4 zajęć w czasie trwania kursu/

KURS INSTRUMENTALNY     
karnet 320 zł za          4 zajęcia w okresie od 17.04 do 19.06.24
karnet 640 zł za          8 zajęć w okresie od 17.04 do 19.06.24
/możliwość innej ilości zajęć indywidualnych – koszt 1 lekcji  80 zł   /

W celu zapisania kandydata na wybrany KURS należy wypełnić formularz i złożyć /przesłać do sekretariatu  szkoły. Na KURS można również  zapisać się  na mniejsza ilość zajęć i uczestniczyć w kursie np. tylko w maju.

Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienie do BADANIA PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH kwalifikujących do nauki w Szkole Muzycznej

 FORMULARZ zgłoszeniowy

 WIĘCEJ INFORMACJI o ZAJĘCIACH

KURS UMUZYKALNIENIA – zajęcia grupowe

Dzięki uczestnictwu w takim Kursie  dziecko ma możliwość rozbudzenia swojej muzycznej wrażliwości i sprawdzenia predyspozycji do podjęcia  dalszej nauki muzyki.

Zajęcia umuzykalnienia, prowadzone  w małych grupach i odbywają sie w formie ćwiczeń i warsztatów. Maja one na celu rozśpiewanie, pobudzenie aktywności metryczno-rytmicznej i rozbudzenie wrażliwości muzycznej kandydata. Na zajęciach wprowadzane są podstawowe pojęcia i ćwiczenia muzyczne.  Zajęcia te w bezpośredni sposób przygotowują do  badania predyspozycji czyli do PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO do szkoły muzycznej I stopnia. Uczestnicy zajęć ćwiczą w praktyce zadania,  które są wykonywane podczas takiego przesłuchania.Prowadzi je nauczyciel uczący w  Szkole Muzycznej klasy I-III.

Zajęcia Umuzykalnienia odbywają się  raz w tygodniu w ustalony dzień wpisany w  grafik zajęć grupowych szkoły.

Pierwsze zajęcia  KURSU UMUZYKALNIENIA w roku 2024 odbędą się w ŚRODĘ 17 kwietnia o godz. 15:00 i/lub o godz. 18:45 w zależności od zapisów.

 KURS INSTRUMENTALNY  – zajęcia indywidualne 

Dzięki uczestnictwu w takim kursie, dziecko ma możliwość praktycznego zapoznania się z instrumentem i specyfiką zajęć, a także sprawdzenia indywidualnych możliwości dalszej nauki gry.

Zajęcia Kursu Instrumentalnego są wprowadzeniem do nauki gry. Dziecko podczas  zajęć indywidualnych w sposób praktyczny zapoznaje się z podstawową problematyką gry na wybranym instrumencie. Zdobywa podstawową wiedzę na temat brzmienia danego instrumentu. Poprzez wykonywane ćwiczenia nabiera umiejętności w zakresie sposobu wydobywania dźwięku oraz układu aparatu gry.

W tym roku zapraszamy na  kursy z takich instrumentów jak:

  • FLET
  • FORTEPIAN
  • GITARA
  • KLARNET
  • SKRZYPCE 
  • WIOLONCZELA

Zajęcia  Kursu Instrumentalnego odbywają się raz  w tygodniu. Termin zajęć ustalany jest indywidualnie wg. dostępności w grafiku u danego nauczyciela. Kurs prowadzą nauczyciele uczący w Szkole  Muzycznej

Pierwsze zajęcia  KURSU INSTRUMENTALNEGO w roku 2024  rozpoczynaja się od 15 kwietnia w dniu i godzinie ustalonej indywidualnie po otrzymania zgłoszenia.

FORMULARZ zgłoszeniowy

 

02/04/2024