Kadra

W szkole pracują nauczyciele muzycy, którzy są absolwentami Akademii Muzycznej na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem.
Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Pracę pedagogiczną często łączą z działalnością artystyczną i koncertową.

Małgorzata Szanduła – dyrektor szkoły
Agnieszka Kiniorska – zastępca dyrektora

SEKCJA INSTRUMENTÓW ORKIESTROWYCH i GITARY

 • Agnieszka Kiniorska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Katarzyna Skrzypczak – klarnet, opiekun merytoryczny zajęć instrumentalnych
 • Judyta Florczak– skrzypce
 • Tomasz Kiniorski –  flet
 • Olena Zhurova-Tsolka – wiolonczela
 • Radosław Bałtuć – gitara

SEKCJA FORTEPIANU 

 • Jolanta Siwik – kierownik sekcji, fortepian
 • Christian Ramos Muńos – fortepian
 • Dorota Stawarska – fortepian
 • Małgorzata Markowska – fortepian
 • Magdalena Milart – fortepian
 • Olga Witkowska –  akompaniament

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE

 • Marta Bogusławska – kierownik sekcji, rytmika i kształcenie słuchu
 • Grażyna Grobelna – rytmika i kształcenie słuchu
 • Magdalena Swat – audycje muzyczne i kształcenie słuchu
 • Małgorzata Szanduła – audycje muzyczne i kształcenie słuchu
 • Aleksandra Wójkowska  – chór
DODATKOWE ZAJĘCIA  prowadzone przy naszej Szkole:
INSTRUMENTY i ZESPOŁY 
 • Danuta Fill – fortepian
 • Klara Radomska – gitara
 • Michał Rodzeń – perkusja
 • Marta Zelewska – skrzypce all style, zespoły
STUDIO PIOSENKI, ŚPIEW ( emisja głosu)
 • Bożena Zalewska – piosenka estradowa
 • Aleksandra Resztik – śpiew, emisja głosu
ZAJĘCIA PRYGOTOWUJĄCE do klasy pierwszej
tzw.”ZERÓWKA MUZYCZNA” dla dzieci przedszkolnych
 • Marta Bogusławska – umuzykalnienie
 • Grażyna Grobelna – umuzykalnienie
 • Aleksandra Wójkowska  – chór piccolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2009