Kadra

W szkole pracują nauczyciele muzycy, którzy są absolwentami Akademii Muzycznej na kierunkach zgodnych z nauczanym przedmiotem.
Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Pracę pedagogiczną często łączą z działalnością artystyczną i koncertową.

Małgorzata Szanduła – dyrektor szkoły
Agnieszka Kiniorska – zastępca dyrektora

SEKCJA INSTRUMENTÓW ORKIESTROWYCH i GITARY

 • Katarzyna Skrzypczak – kierownik sekcji,  klarnet
 • Agnieszka Kiniorska – skrzypce
 • Małgorzata Małkiewicz– skrzypce
 • Tomasz Kiniorski –  flet
 • Marcin Malikowski – wiolonczela
 • Radosław Bałtuć – gitara
 • Jan Strojewski – gitara

SEKCJA FORTEPIANU 

 • Jolanta Siwik – kierownik sekcji, fortepian
 • Katarzyna Mróz – fortepian
 • Dorota Stawarska – fortepian
 • Małgorzata Markowska – fortepian
 • Weronika Lubowicz – fortepian
 • Olga Witkowska – fortepian

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE

 • Katarzyna Bortkun –  kształcenie słuchu
 • Grażyna Grobelna – rytmika i kształcenie słuchu, zespół
 • Magdalena Swat – rytmika i kształcenie słuchu, zespół
 • Małgorzata Szanduła – audycje muzyczne i kształcenie słuchu
 • Piotr Stawarski – chór, zespół
DODATKOWE ZAJĘCIA prowadzone przy naszej Szkole
 • Krzysztof Szczotka – perkusja
 • Danuta Fill – fortepian
STUDIO PIOSENKI, ŚPIEW ( emisja głosu)
 • Bożena Zalewska – piosenka estradowa
 • Magdalena Rucińska – śpiew, emisja głosu

ZERÓWKA MUZYCZNA

 • Magdalena Swat – umuzykalnienie
 • Grażyna Grobelna – umuzykalnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10/2009