MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA w ramach porojektu MUSICLAB

Oferta dla najmłodszych. Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do  6 lat. Zajęcia realizowane są w formie umuzykalnienia oraz zabawy i wprowadzenia w świat instrumentów.

 

 ZERÓWKA MUZYCZNA

-  umuzykalnienie: środa godz. 15:00, 

- chór PICCOLO CORO : środa godz. 15:50, 

 

Oferta dla dzieci w wieku  5-6 lat. Zajęcia w „Zerówce Muzycznej” prowadzone są w oparciu o oryginalny program edukacji muzycznej realizowany od kilku lat przez Szkołę Muzyczną w Konstancinie. Proponujemy kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości muzycznej dzieci, dając równocześnie sposobność przygotowania do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia. 

Program zajęć obejmuje:

UMUZYKALNIENIE i chór PICCOLO CORO - zajęcia ogólno-muzyczne prowadzone w małych grupach, w wymiarze 1 x w tygodniu 40 minut. Oparte są na ćwiczeniach słuchowo-ruchowych i wprowadzają podstawowe pojęcie muzyczne. Realizowane są w czterech aktywnościach dziecka: śpiewam – słucham – tańczę – gram.

KURS INSTRUMENTALNY – zajęcia indywidualne w wymiarze 1 x w tygodniu 30 minut. Praktyczne zajęcia z zakresu gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze,  które mają na celu zapoznanie dziecka za specyfiką gry na tych instrumentach oraz pozwalają trafniej dokonać wyboru instrumentu, na którym dziecko może kontynuować dalszą naukę w Szkole Muzycznej I Stopnia lub na warsztatach MusiLab.

Wymiar zajęć: 

Umuzykalnienie ( grupa ) 1 x w tygodniu 40 minut
Chór PICCOLO CORO ( grupa ) 1 x w tygodniu 45 minut
Kurs Instrumentalny ( indywidualnie ) 1 x lub 2 x w tygodniu 30 minut

Lekcje próbne  - ze względu na wrażliwość dzieci, nową dziedzinę poznawania, adaptację do innych form aktywności, przed podjęciem decyzji o zapisie proponujemy zajęcia próbne.

ZAPISY

Przyjęcie na zajęcia w ramach projektu Muzyczny Świat Malucha w tym: ZERÓWKA  MUZYCZNA i BAJKI MUZYCZNE odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia. Zajęcia rozpoczynają się  w październiku. Od połowy września, przez dwa tygodnie, odbywają się spotkania informacyjne i lekcje próbne. W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Udział w zajęciach odbywa się po podpisaniu Umowy. W celu zapisania prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

MSM_formularz_zgłoszenia

OPŁATY

Miesięczna opłata za zajecia uzależniona jest od ilości wybranych zajęć. Staramy sie dopasować ilośc i rodzaj zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej umowy.  Wzór umowy przekazywany jest Rodzicom na pierwszym spotkaniu – zajęciach próbnych .Tabela opłat, za wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej/MUSICLAB,  jest aktualizowana na każdy rok szkolny. Opłata za naukę/zajęcia obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy. Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami  w październiku. We wrześniu zapraszamy na lekcje próbne (odrębnie płatne)

TABELA OPŁAT  na rok 2023/2024

Miesięczna opłata  za zajęcia, płatna w równych ratach płatnych z góry za dany miesiąc (do 10 dnia bm). W przypadku rozpoczęcia zajęć po 1 października czesne płatne od dnia pierwszych zajęć w okresie objętym umową. W przypadku dodatkowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

 

 BAJKI MUZYCZNE

 

 (nowe terminy zajęć  od października  – propozycja w przygotowaniu)

Oferta dla młodszych  dzieci i przedszkolaków: 3  – 4 lata.  Podczas zajęć możliwa początkowa obecność Rodziców.

Zajęcia ogólno-muzyczne prowadzone w małych grupach, w wymiarze 1 x w tygodniu 40 minut. Oparte są na ćwiczeniach słuchowo-ruchowych , kazde spotkanie wykorzystuje odniesienie do bajkowego świata przedszkolaka, pobudzając jego wyobraźnię.

Realizowane są w czterech aktywnościach dziecka: śpiewam – słucham – tańczę – gram. Uzupełnione działaniami  pozamuzycznymi takimi jak adaptowanie przestrzeni, tworzenie makiet i ilustracji do muzyki.  Zajęcia realizowane są po okresie próbnym .

Wymiar zajęć: 
Zajęcia grupowe  1 x w tygodniu 40 minut

Lekcje próbne  -   - ze względu na wrażliwość dzieci, nową dziedzinę poznawania, adaptację do innych form aktywności, przed podjęciem decyzji o zapisie proponujemy zajęcia próbne.

Od połowy września, przez dwa tygodnie, odbywają się spotkania informacyjne i  lekcje próbne. W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Udział w zajęciach odbywa się po podpisaniu Umowy. W celu zapisania prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

MSM_formularz_zgłoszenia

OPŁATY

Opłata za zajęcia  płatna jest miesięcznie. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej umowy.  Wzór umowy przekazywany jest Rodzicom na pierwszym spotkaniu – zajęciach próbnych .Tabela opłat, za wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej/MUSICLAB,  jest aktualizowana na każdy rok szkolny. Opłata za naukę/zajęcia obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy. Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami  w październiku. We wrześniu zapraszamy na, lekcje próbne (odrębnie płatne)

TABELA OPŁAT  na rok 2023/2024

Miesięczna opłata  za zajęcia, płatna w równych ratach płatnych z góry za dany miesiąc (do 10 dnia bm). W przypadku rozpoczęcia zajęć po 1 października czesne płatne od dnia pierwszych zajęć w okresie objętym umową. W przypadku dodatkowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

20/10/2009