MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

W tym roku poszerzamy naszą ofertę dla najmłodszych i rozpoczynamy realizację  nowego projektu.
MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA to kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku
od 3 do  6 lat.

Nasz program realizowany na zajęciach znajduje się pod tym hasłem:
Muzyczny Świat Malucha 

Przed podjęciem decyzji o zapisie na zajęcia ZAPRASZAMY na LEKCJE PRÓBNE!

 

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
MUZYCZNE BAJKI (grupa) 40 min 1 x w tygodniu
ZERÓWKA – umuzykalnienie (grupa) 40 min 1 x w tygodniu
ZERÓWKA – kurs Instrumentalny (solo)  30 min 1 lub 2 x w tygodniu

MUZYCZNE BAJKI dla przedszkolaków - zapraszamy na zajęcia

we wtorki o godzinie 15.40 – 16.20 
„przedszkolaki” (3-5 lat)

ZERÓWKA MUZYCZNA - zapraszamy na zajęcia
w poniedziałki o godzinie 15.00-15:40 
lub
w piątki o godzinie 15.40 – 16.20
„umuzykalnienie”(6 lat)
„kurs instrumentalny”( 6 lat) : 1 raz w tygodniu /dzień i godzina zajęć ustalana indywidualnie

Zajęcia w tzw. „Zerówce Muzycznej” prowadzone są w oparciu o oryginalny program edukacji muzycznej dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, realizowany od kilku lat przez Szkołę Muzyczną w Konstancinie. Proponujemy w nim kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości muzycznej dzieci, dając równocześnie sposobność przygotowania do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Program obejmuje:

UMUZYKALNIENIE – zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone w małych grupach, w wymiarze 1 x w tygodniu 40 minut.Oparte są na ćwiczeniach słuchowo-ruchowych i wprowadzają podstawowe pojęcie muzyczne. Realizowane są w czterech aktywnościach dziecka: śpiewam – słucham – tańczę – gram.

KURS INSTRUMENTALNY – zajęcia indywidualne w wymiarze 1 x w tygodniu 30 minut.Praktyczne zajęcia z zakresu gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze, które mają na celu zapoznanie dziecka za specyfiką gry na tych instrumentach oraz pozwalają trafniej dokonać wyboru instrumentu, na którym dziecko może kontynuować naukę w Szkole Muzycznej I Stopnia lub na Warsztatach MusiLab.

zapisy:

Przyjęcie na zajęcia dla dzieci w ramach projektu MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA odbywa się na podstawie zapisu na listę.
Zajęcia planowe rozpoczynają się  w październiku. Od połowy września przez dwa tygodnie odbywają się spotkania informacyjne i lekcje próbne.
W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Udział w zajęciach odbywa się po podpisaniu odpowiedniej umowy.
W celu zapisania konieczne jest wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

MSM_formularz_zgłoszenia

opłaty:
Miesięczna opłata za naukę  dla tych zajęć uzależniona jest od ilości wybranych zajęć. Staramy się dopasować ilości i rodzaju zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej umowy.
Tabela opłat za  wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej  jest aktualizowana każdego roku szkolnego,  a informacje o obowiązujących opłatach przekazywana jest na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
Opłata za naukę obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy. Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami  w październiku. We wrześniu zapraszamy na lekcje próbne płatne jednostkowo.

Tabela opłat  na rok 2021/2022

Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych jest cały rok szkolny.

Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw. „czesne”- czyli oplata za zajęcia i utrzymanie szkoły, płatna w równych ratach miesięcznych płatnych z góry za dany miesiąc.
W przypadku rozpoczęcia zajęć po 01 października czesne płatne od dnia pierwszych  zajęć do końca  czerwca.
W przypadku dodatkowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

20/10/2009