MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

ZERÓWKA MUZYCZNA

(poniedziałek: godzinie 15.00-15:40)

Oferta dla starszych dzieci  5-6 lat. Zajęcia w „Zerówce Muzycznej” prowadzone są w oparciu o oryginalny program edukacji muzycznej realizowany od kilku lat przez Szkołę Muzyczną w Konstancinie. Proponujemy kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości muzycznej dzieci, dając równocześnie sposobność przygotowania do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia. 

Program zajęć obejmuje:

UMUZYKALNIENIE – zajęcia ogólno-muzyczne prowadzone w małych grupach, w wymiarze 1 x w tygodniu 40 minut. Oparte są na ćwiczeniach słuchowo-ruchowych i wprowadzają podstawowe pojęcie muzyczne. Realizowane są w czterech aktywnościach dziecka: śpiewam – słucham – tańczę – gram.

KURS INSTRUMENTALNY – zajęcia indywidualne w wymiarze 1 x w tygodniu 30 minut. Praktyczne zajęcia z zakresu gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze,  które mają na celu zapoznanie dziecka za specyfiką gry na tych instrumentach oraz pozwalają trafniej dokonać wyboru instrumentu, na którym dziecko może kontynuować dalszą naukę w Szkole Muzycznej I Stopnia lub na warsztatach MusiLab.

ZAPISY

Przyjęcie na zajęcia w ramach projektu Muzyczny Świat Malucha w tym: ZERÓWKA  MUZYCZNA i BAJKI MUZYCZNE odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia. Zajęcia rozpoczynają się  w październiku. Od połowy września, przez dwa tygodnie, odbywają się spotkania informacyjne i LEKCJE PRÓBNE. W miarę wolnych miejsc przyjęcia na zajęcia mogą odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Udział w zajęciach odbywa się po podpisaniu Umowy. W celu zapisania prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go  na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

MSM_formularz_zgłoszenia

LEKCJE PRÓBNE  - ze względu na wrażliwość dzieci, nową dziedzinę poznawania, adaptację do innych form aktywności, przed podjęciem decyzji o zapisie proponujemy zajęcia próbne.

OPŁATY

Miesięczna opłata za naukę uzależniona jest od ilości wybranych zajęć. Staramy się dopasować ilość i rodzaj zajęć do indywidualnych potrzeb dziecka. Udział w zajęciach odbywa się na podstawie podpisanej umowy. Tabela opłat, za wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej/MusicLab,  jest aktualizowana na każdy rok szkolny,  a informacje o obowiązujących opłatach przekazywana jest na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Opłata za naukę/zajęcia obowiązuje od października do czerwca i jest jednakowa dla wszystkich miesięcy. Podpisanie umowy następuje przed pierwszymi  zajęciami  w październiku. We wrześniu zapraszamy na, odrębnie płatne, lekcje próbne.

Tabela opłat  na rok 2022/2023

Miesięczna opłata  za zajęcia, płatna w równych ratach płatnych z góry za dany miesiąc (do 10 dnia bm). W przypadku rozpoczęcia zajęć po 1 października czesne płatne od dnia pierwszych zajęć w okresie objętym umową. W przypadku dodatkowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

Oferta dla najmłodszych. Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do  6 lat. Zajęcia realizowane są w formie umuzykalnienia oraz zabawy i wprowadzenia w świat instrumentów.

 

Rodzaj i wymiar zajęć 

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY
BAJKI MUZYCZNE (grupa)  40 min 1x / tydz.
ZERÓWKA - umuzykalnienie (grupa)  40 min 1x / tydz.
ZERÓWKA - kurs Instrumentalny (solo)  30 min 1 lub 2x / tydz.

 

BAJKI MUZYCZNE

(termin – przygotowywana propozycja)

 

 

Opis zajęć: Muzyczny Świat Malucha  

Oferta dla małych dzieci i przedszkolaków: 3  – 4 lata.  Podczas zajęć możliwa obecność Rodziców.

Zajęcia będę realizowane po sformowaniu grupy.  Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia.

LEKCJE PRÓBNE  - ze względu na wrażliwość dzieci, nową dziedzinę poznawania, adaptację do innych form aktywności, przed podjęciem decyzji o zapisie proponujemy zajęcia próbne.

 

 

20/10/2009