ROK 2019/2020


ZAKOŃCZENIE ROKU 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie

W związku ze stanem epidemicznym i reżimem sanitarnym, podjęliśmy decyzję, iż w bieżącym roku nie będzie tradycyjnego  zakończenie roku szkolnego.

Chcemy  jednak stworzyć uczniom możliwość odebrania świadectwa i  spotkania z nauczycielami.

 

Uczniowie klas najwyższych zakończą swoja edukację występem na Koncercie Absolwentów ONLINE w dniu 24 czerwca  – środa  godz. 18:15

 

Dla uczniów klas I-III C-6 przygotowane jest wspólne spotkanie na koniec roku podczas  Koncertu Rytmicznego ONLINE w dniu  22 czerwca – poniedziałek godz. 18:00

 

Pozostali uczniowie będą mieli swoje spotkanie na zakończeni roku podczas ostatniej lekcji Audycji Muzycznych w dniu 25 czerwca – środa:

klasa II C-4 i IV C-6 o godz. 16.30,  klasa III C-4 i V C-6 o godz. 17.30  

 

Rozdanie świadectw dla wszystkich uczniów SM I stopnia  odbędzie się w Szkole na spotkaniach z nauczycielami według poniżej zamieszczonego harmonogramu.

Obowiązuje nas zachowanie wszelkich epidemicznych zasad ochrony COVID-19:

 1. Świadectwa promocyjne ( w foliowej obwolucie) będą rozdawane uczniom indywidulanie.
 2. Na zakończenie roku przychodzą uczniowie sami lub z jednym z Rodziców, posiadają obligatoryjnie maseczki.
 3. Uczniowie wchodzą do szkoły  głównym wejściem natomiast opuszczają szkołę schodami ewakuacyjnymi.
 4. Przed wejściem konieczne będzie zdezynfekowanie rąk lub nałożenie rękawiczek i dokonany zostanie pomiar temperatury.
 5. W jednym czasie w szkole będzie mogło przebywać maksymalnie 4 uczniów z rodzicem (oczekujący na parterze, oczekujący na I piętrze, odbierający świadectwo, opuszczający szkołę )

Harmonogram odbioru  świadectw:

( szczegółowe godziny przydzielone dla każdego ucznia zostaną przesłane indywidulanie)

 24 czerwca 2020 r – środa

Klasa fortepianu p. J.Siwik-Soszyńska  - godz.16.00 – 16.30

 

25 czerwca 2020 r – czwartek

Klasa fortepianu p.M.Milart:  godz.15.00  - 16.10

Klasa fortepianu p.A.Vorozhko:  godz.16.20 – 16.50

Klasa fletu p.T.Kiniorski: godz.17.00 – 17.50

Klasa gitary p.R.Bołtuć:  godz. 18.00 – 19.30

 

26 czerwca 2020 r – piątek

Klasa skrzypiec p.J Florczak – godz.14.30 – 14.50

Klasa fortepianu p.M.Markowska : godz.15.00 – 16.10

Klasa wiolonczeli p.Zhurova-Tsolka  – godz. 16.20 – 16.50

Klasa skrzypiec p.A.Kiniorska – godz.17.00 – 18.30

 

W przypadku nie odebrania świadectwa w proponowanym terminie będzie można odebrać świadectwo w sekretariacie do dnia 30 czerwca br,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub we wrześniu po powrocie uczniów do szkoły.

 

Na zakończenie zajęć  Zerówki Muzycznej  odbedzie się  LEKCJA OTWARTĄ  26 czerwca 2020 r – piątek o godz. 17.40

Dla uczestników zajęć MUSICLAB planujemy indywidulany odbiór dyplomów w dniach 29 i 30 czerwca w sekretariacie  szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

19/06/2020

WIOSENNY KONCERT UCZNIÓW ONLINE

W dniach 25 – 27 maja 2020 gramy WIOSENNY KONCERT UCZNIÓW jakiego jeszcze nie było !

Koncert odbędzie się  formie audycji klasowych on-line, więc tym razem koncertujemy na wielu scenach jednocześnie ;)

Poniżej harmonogram koncertów oraz krótka informacja o ich przebiegu na platformie Teams.

HARMONOGRAM KONCERTÓW

PONIEDZIAŁEK – 25 maja 2020

 • Godz.17.00 – klasa  fletu p. Tomasz Kiniorski
 • Godz. 18.00 – klasa gitary p. Radosław Bołtuć
 • Godz. 19.00 – klasa fortepianu p. Magdalena Milart

WTOREK – 26 maja 2020

 • Godz.17.00 – klasa skrzypiec  p. Agnieszka Kiniorska
 • Godz. 18.00 – klasa wiolonczeli p. Olena Zhurova-Tsolka i klasa skrzypiec p. Judyta Florczak
 • Godz. 19.00 – klasa fortepianu p. Małgorzata Markowska

ŚRODA – 27 maja 2020

 • Godz. 19.00 – klasa fortepianu p. Jolanta Siwik i p. Anna Vorozhko
ZAPRASZAMY!
Audycje będą realizowane jako grupowe spotkanie na platformie „Teams”.   Spotkanie zostanie utworzone przez SZKOŁĘ w kalendarzu    pod nazwą KONCERT

W celu realizacji audycji uczniowie i rodzice  muszą zalogować się na platformę „Teams” i dołączyć do swojego spotkania zgodnie z harmonogramem powyżej.

PRZEBIEG  KONCERTU on-line – WAŻNE INFORMACJE!

 • Uczeń przed koncertem, przygotowuje się do występu: jest ubrany „na galowo”, ustawia odpowiednio kamerę i loguje się na platformę minimum 5 minut przed rozpoczęciem koncertu.
 • Koncert rozpoczyna Dyrektor lub Vicedyrektor.
 • Nauczyciel zaprasza kolejnych uczniów, wówczas wszyscy uczestnicy „przypinają” obraz występującego ucznia. ( na obrazie ucznia obok nazwiska są 3 kropki, po ich naciśnięciu pojawia się symbol szpileczki i polecenie przypnij , które należy nacisnąć)
 • Każdy uczeń przed swoim występem zapowiada co będzie grał, kłania się i wykonuje swój program.  
 • Po występie wykonawca otrzymuje brawa od wszystkich słuchaczy on-line.

Życzymy uczniom powodzenia  a słuchaczom niezapomnianych wrażeń!

Jeżeli chcesz dołączyć do koncertu skontaktuj się z nami:

- e-mail: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

- telefon: 602750850

25/05/2020

WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z RODZICAMI on-line

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
Nauka zdalna, którą realizujemy od 12 marca wprowadza również nowe formy kontaktu  Rodziców i Nauczycieli.
Korzystając z możliwości platformy edukacyjnej  chcemy za jej pośrednictwem przekazać Państwu informacje o ocenach i omówić postępy w nauce Państwa dzieci a naszych uczniów.

Zapraszamy w dniach od 4 do 8 maja 2020 na platformę TEAMS,  gdzie odbywają  się spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte.
W tym celu uprzejmie prosimy aby o wyznaczonej godzinie zalogować się  na platformę wykorzystując login ucznia. Spotkanie będzie wpisane w kalendarz danego nauczyciela lub klasy.

Nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania podczas zajęć on-line na platformie TEAMS w czasie trwania lekcji Państwa dziecka.
W przypadku braku takiej możliwości  uprzejma  prośba o bezpośredni kontakt z nauczycielem w innym terminie.

Nauczyciele zajęć grupowych zapraszają na spotkania na platformie TEAMS  wg zamieszczonego poniżej planu.
Uwaga! Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przesłany do Rodziców bezpośrednio od nauczycieli  danego przedmiotu.
W przypadku braku  możliwości  uczestnictwa w wywiadówce w wyznaczonym terminie uprzejma  prośba o bezpośredni kontakt z nauczycielem  innym terminie.
Plan wywiadówek dla zajęć grupowych:
_______________________________
Marta Bogusławska: Rytmika i Kształcenie Słuchu
PIĄTEK 08.05.2020:  godz. 15.00 – 18.00  Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
_________________________________
Martina Medvedova: Rytmika i Kształcenie Słuchu
PIĄTEK 08.05.2020:  godz. 19.00 – 20.30   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
___________________________________
Małgorzata Szanduła: Audycje Muzyczne i Kształcenie Słuchu
WTOREK 05.06.2020:      godz. 19.10 – 20.30 klasy II C-4 i IV C-6   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
ŚRODA 06.05.2020:         godz.19.10 – 20.30   klasy III C-4 i V C-6   Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.19.10 – 20.30   klasy IV C-4 i VI C-6  Indywidualne spotkania wg.harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela
___________________________________
Małgorzata Łukomska:  Chór
Pani Małgorzata zaprasza na wywiadówki  w podziale na grupy chóralne:
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.17.00 CHÓR PICCOLO
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.17.30 CHÓR  JUNIOR  klasy  II-III c-6 i I C-4
CZWARTEK 07.05.2020:  godz.18.30 CHÓR  PUERI  klasy IV-VI C-6 i II -IV C-4

ZAPRASZAMY do licznego uczestnictwa  w spotkaniach z nauczycielami.

04/05/2020

PRZERWA ŚWIATECZNA WIELKANOC 2020

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Składam wszystkim serdeczne życzenia  wielkanocne. Oby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego były dla nas  źródłem radości, wytchnienia i siły tak potrzebnej w trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć.

Tegoroczna przerwa świąteczna ma w szkole wyjątkowy charakter.  Okoliczności zewnętrzne związane z pandemią i koniecznością pozostania w domu postawiły również przed społecznością naszej Szkoły nowe wyzwania.

Chciałabym w tym wyjątkowym świątecznym czasie podziękować wszystkim za zaangażowanie, za otwartość i współpracę w podjętych działaniach.

Jako Szkoła doświadczyliśmy w tym czasie trudnych momentów ale również wielu gestów wsparcia, zrozumienia i solidarności. To napawa ufnością i przekonuje, że warto.

Obyśmy jak najszybciej wrócili do „normalności”!

 

Małgorzata Szanduła

Dyrektor Szkoły

09/04/2020