WIOSENNY KONCERT UCZNIÓW 2022

Koniec kwietnia to czas w naszej Szkole, kiedy zwyczajowo odbywa się KONCERT WIOSENNY .

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji instrumentalnych naszych uczniów.

 Dla uczniów SM I Stopnia to jedna z obowiązkowych form prezentacji i równoczesnie okazja aby pochwalić się przed publicznością  swoimi osiągnięciami w grze na instrumencie.

Na koncercie wystąpią również uczniowie projektu MUSICLAB grający w ramach  Warsztatów  Instrumentalnych.

Prezentacje będą odbywać się  27,28 i 29 kwietnia w Auli Szkoły Muzycznej  wg. planu poniżej:

HARMONOGRAM PREZENTACJI
Środa 27 kwietnia               godzina 19:10 
FLET i FORTEPIAN;
uczniowie T.Kiniorskiego i  p.J.Siwik-Soszyńskiej

Czwartek 28 kwietnia         godzina 18:20 
FORTEPIAN, GITARA i AKORDEON;
uczniowie p. H.Vorozhko, p.R. Bołtucia i  p.M. Hanga
  
Piątek 29 kwietnia              godzina 16:20 
FORTEPIAN;
uczniowie p.M.Markowskiej

Piątek 29 kwietnia              godzina 17:10 
GITARA i WIOLONCZELA;
uczniowie p.A.Chudzika  i  p.O.Zhurovej-Tsolki

 Piątek 29 kwietnia              godzina 18:00 
SKRZYPCE;
uczniowie p. A.Kiniorskiej i  p. D.Jasińskiej-Urbańskiej

 

Dodatkowe informacje:  https://www.facebook.com/SzkolaMuzycznaKonstancin/

 Serdecznie zapraszamy !

23/04/2022

AKTUALIZACJA OPŁAT od 01.04.2022

Przekazujemy nową Tabelę Opłat za naukę  w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie – Jeziornie obowiązującą od 01 kwietnia 2022 roku.

Nowe stawki czesnego i opłaty zostały wprowadzone zgodnie z wykazem zawartym w tabeli zatwierdzonej przez Organ Prowadzący Szkołę/Dyrektora.

Zmiana opłat konieczna była ze względu na znaczne podwyższenie kosztów działania szkoły, w tym opłat za energie elektryczną, ogrzewanie oraz pozostałych kosztów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, między innymi takich jak usługi telekomunikacyjne i infrastrukturalne, zakup wyposażenia, zakup usług zewnętrznych itp.

Przez ostatnie lata funkcjonowania SMKJ staraliśmy się bardzo, aby pomimo narastających problemów finansowych ograniczyć ich wpływ na Państwa. Z posiadanych rezerw sfinansowaliśmy wiele inwestycji oraz kosztów spowodowanych przez następstwa epidemii COVID’19.

Pragniemy  zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań aby optymalizować działalność SMKJ. Równocześnie pragniemy nadmienić, że przez okres ostatnich kilku lat od 2018 roku nie indeksowaliśmy opłat zgodnie ze wskaźnikami inflacji pln.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyli, wybierając naszą szkołę oraz  powierzając nam kształcenie swoich dzieci. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach uda nam się podjąć wspólnie z Państwem działania, które pomogą przede wszystkim zaplanować nam dalszy rozwój oraz aktywności SMKJ.

TABELA OPŁAT SM I Stopnia  zmiana od 01.04.2022

01/04/2022