ORGANIZACJA ROKU 2019/2020

02 września 2019 r. rozpoczniemy 24 rok działalności naszej Szkoły

W nadchodzącym roku będziemy nadal umacniać i rozwijać pozycję
Szkoły Muzycznej I Stopnia posiadającej uprawnienia publiczne.

Będziemy też kontynuować zajęcia przygotowujących do podjęcia nauki  w Szkole Stopnia dla przedszkolaków i zerówkowiczów  w ramach  projektów:
„PRZEDSZKOLE MUZYCZNE” dla dzieci 4 i 5 letnich
„ZERÓWKA MUZYCZNA” dla dzieci w wieku 6 lat.

Dla dzieci starszych przygotowaliśmy:
WARSZTATY MUZYCZNE

W tym roku poszerzamy ofertę zajęć realizowanych przy szkole.
Wprowadzamy do realizacji projekt  MUSICLAB,  a w nim nowe propozycje zajęć i atrakcyjne formy aktywności – również dla rodziców.

DNI i GODZINY PRACY SZKOŁY  w nowym roku 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 szkoła pracuje od poniedziałku do piątku. W sobotę mogą odbywać się dodatkowe zajęcia i próby przed koncertem
Sekretariat będzie czynny codziennie od 13.00 do 20.00
a w piątki od 11.00 do 17.00

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA  pracuje zgodnie z terminarzem szkolny, który  ustalany jest w oparciu o kalendarz roku szkolnego 2019/2020  ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia realizujemy według zatwierdzonej organizacji roku szkolnego i  według szkolnego planu zajęć.
Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2019/2020  będą się odbywały w następujące dni:
Klasa I  C-6: poniedziałek/czwartek lub wtorek/piątek
Klasa II C-6: poniedziałek/czwartek lub wtorek/piątek
Klasa III C-6: poniedziałek/czwartek
Klasy starsze C-6 oraz klasy C-4: poniedziałek/czwartek lub wtorek/piątek
Chór dla wszystkich będzie odbywał się w środy.
Zajęcia dodatkowe/zespoły kameralne  będą odbywać się w soboty.

Indywidualne zajęcia będą ustalane podczas pierwszych spotkań z nauczycielami instrumentu.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminarz  będzie dostępny na naszej stronie po  zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną – 02/09/2019

TERMINARZ 2019/2020  zobacz> 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH 2019/2020  zobacz> 

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE zobacz> 

 

 

30/06/2019