KONCERT w ramach Sceny Jubileuszowej o.o.Dominikanów

„ZAŚPIEWAJ JEZUSKOWI”

Nasza szkoła po raz kolejny będzie miała możliwość występu w Warszawie  na Służewie u o.o.Dominikanów.
Tym razem  w ramach tzw. Sceny Jubileuszowej z okazji 800 lat Dominikanów.

Zapraszamy zatem do Auli Ojca J.Woronieckiego
na  KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
w niedzielę 24 stycznia 2016 roku  o godzinie 15.15 

Podczas koncertu najpiękniejsze polskie kolędy wykonają  uczniowie  naszej szkoły:
Zespół Smyczkowy pod kierunkiem Agnieszki Kiniorskiej
oraz  Chór Dziecięcy pod kierunkiem Piotra Stawarskiego
akompaniuje Dorota Stawarska.

Koncert zwieńczy występ  Konstancińskiego Chóru Kameralnego pod kierunkiem Piotra Stawarskiego, który działa przy naszej szkole już od ponad roku, a w którym śpiewają również rodzice naszych uczniów.

Serdecznie zapraszamy
Klasztor o.o. Dominikanów na Służewie
Warszawa ul.Dominikańska 2

20/01/2016

Klasyfikacja śródroczna i WYWIADÓWKI

25 stycznia 2016 roku  kończymy pierwsze półrocze i zamykamy je klasyfikacją śródroczną. W tym dniu zgodnie z rocznym planem pracy szkoły odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

W dniach od 25 do 29 stycznia 2016 r.  zapraszamy rodziców
na WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z nauczycielami instrumentu.

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zapraszają na wywiadówki w czasie swoich dyżurów natomiast nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania w ramach lekcji otwartych w godzinach zajęć poszczególnych uczniów.

Na spotkaniach tych zostaną przekazane rodzicom wykazy ocen śródrocznych oraz omówione zostaną postepy uczniów.

Harmonogram zastał przekazany drogą elektroniczna oraz dostępny jest na tablicach ogłoszeń w Szkole.

Zachęcamy do licznego udziału w tych spotkaniach i wywiadówkach.

18/01/2016