MUSICLAB Warsztaty Instrumentalne

nauka: Na warsztatach MUSICLAB realizujemy naukę gry na instrumencie dostosowując program do indywidualnych możliwości i zainteresowań ucznia. Proponowany minimalny czas trwania  nauki to 1 rok szkolny. Uczestnictwo w zajęciach może być kontynuowane po przedłużeniu umowy o naukę. Program warsztatów obejmuje naukę gry na instrumencie oraz możliwość uczestnictwa w  dodatkowych zajęciach teorii lub chóru.

wymiar zajęć: Zajęcia z instrumentu odbywają się w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od wybranego wariantu nauki. Nauka odbywa się na podstawie podpisanej umowy. W ramach umowy uczestnik zajęć może uczestniczyć w wybranych zajęciach grupowych w wymiarze 1 x 45 minut w tygodniu.

opłaty:  Nauka na Warsztatach Instrumentalnych jest płatna i odbywa się na podstawie podpisanej umowy. Miesięczna opłata za naukę na  tych zajęciach jest uzależniona od wybranego wariantu zajęć. Opłata za naukę obowiązuje od września do czerwca. Tabela opłat aktualizowana jest na początku każdego roku szkolnego. Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych jest cały rok szkolny. Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw. „czesne”- czyli oplata za zajęcia i utrzymanie szkoły, płatna w równych ratach miesięcznych płatnych z góry za dany miesiąc. W przypadku rozpoczęcia zajęć po 01 października czesne płatne od dnia pierwszych  zajęć do końca  czerwca. W przypadku niestandardowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana.

TABELA  OPŁAT  na rok 2023/2024:

zapisy i przyjęcia: Dla kandydatów na zajęcia warsztatowe nie ma limitu wieku. Przyjęcie odbywa się na podstawie konsultacji przeprowadzanej przez nauczyciela instrumentu. O przyjęciu decyduje Dyrektor po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły. W miarę wolnych miejsc szkoła może przyjąć  na zajęcia warsztatowe w ciągu całego roku szkolnego Kandydaci składają w sekretariacie formularz zgłoszeniowy. FORMULARZ zgłoszeniowy Po złożeniu formularza Szkoła umawia termin konsultacji, którą przeprowadza nauczyciel wybranego instrumentu. Po konsultacji rodzic składa w sekretariacie potwierdzenie umówionego wariantu i terminu zajęć. Uczeń rozpoczyna naukę po podpisaniu odpowiedniej umowy  o naukę.

FORMULARZ zgłoszeniowy

20/10/2009