ROK 2021/2022


FESTIWAL MŁODEGO KAMERALISTY 2022

ZAPRASZAMY  ;-)  

Środa 26/01/2022  godzina 16:30 

Jak co roku SMKJ organizuje szkolny FESTIWAL MŁODEGO KAMERALISTY, którego ideą jest popularyzowanie wśród naszych uczniów gry zespołowej. Obecna sytuacja, częstej nauki zdalnej i przebywania uczniów na kwarantannie, niestety nie sprzyja tej formie rozwoju muzycznego uczniów. Pomimo wszystko udało się nam przygotować kilka propozycji występów zespołowych, które będziemy chcieli Państwu zaprezentować podczas tegorocznej edycji szkolnego Festiwalu. Prezentacje Festiwalowe odbędą się stacjonarnie,  w środę 26 stycznia 2022 w Auli Szkolnej o godzinie 16:30.

Ze względów epidemicznych nie jest możliwy bezpośredni udział Rodziców w szkole, ale przewidujemy transmisję z Festiwalu  On-Line na platformie MS Teams

Po zalogowaniu na konto ucznia będzie można obserwować prezentacje festiwalowe. Obok duetów instrumentalnych planowany jest występ Junior Pueri Cantores, czyli młodszego chóru pod kierunkiem p. Małgorzaty Łukomskiej  oraz Zespołu Smyczkowego pod kierunkiem p. Agnieszki Kiniorskiej.

Uczniów zapraszamy do Szkoły, a Rodziców na platformę MS Teams gdzie Festiwal będzie transmitowany online. Po zalogowaniu na konto ucznia będzie można obserwować prezentacje festiwalowe.

Mamy nadzieję, że pomimo trudności zewnętrznych będzie to udane wydarzenie i uczniom dostarczy wielu pozytywnych doświadczeń.

Uczniom życzymy udanych występów, a Rodzicom miłych muzycznych wrażeń i wspomnień.

 Serdecznie zapraszamy!   26 stycznia o godzina 16:30

20/01/2022

od 10 stycznia 2022 powrót do nauki stacjonarnej

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Według rekomendacji władz oświatowych organizacja pracy w szkołach i placówkach powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.  Dotyczy to także szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych czyli takich jak  SMK-J.

W związku z tym od poniedziałku 10 stycznia 2022 r zapraszamy naszych uczniów na zajęcia do Szkoły i przypominamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej placówce.

Procedury i zasady pracy w reżimie sanitarnym  w SMK-J.

W przypadku przebywania ucznia na kwarantannie czy izolacji lub w przypadku objawów mogących sugerować zarażenie virusem SARS –COV 2 uczeń zajęcia w szkole muzycznej może odbywać w formie zdalnej wykorzystując do tego celu jedynie plaformę MS Teams. Lekcje grupowe w takim przypadku mogą odbywać się hybrydowo.

Aby należycie przygotować  lekcję zdalne, prosimy Rodziców o zgłaszanie potrzeby takich zajęć z wyprzedzeniem, a najpóźniej do godziny 13.00 danego dnia. W tym celu należy poinformować Dyrektora lub Sekretariat Szkoły i przesłać e-mailem do sekretariatu prośbę o taką formę zajęć podając uzasadnienie.

O realizacji zajęć online decyduje Dyrektor Szkoły. Nie mam możliwości umawiania lekcji online z nauczycielem. Prosimy o zachowanie tej ścieżki komunikacji.

Również w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach prosimy Rodziców o informowanie Szkoły o przyczynach tej nieobecności celem wykluczenia ewentualnego kontaktu z osobą chorą.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z zasadami bezpiecznej nauki i pracy w naszej szkole i przypomnienie ich uczniom. To bardzo ważne byśmy mogli bezpiecznie realizować  zajęcia stacjonarne w SMKJ.

Mamy nadzieję ,że przestrzegając tych zasad wspólnie obronimy się przed kolejną falą zachorowań i będziemy mogli prowadzić zajęcia stacjonarnie w pełnym wymiarze.

 

08/01/2022

Nauka zdalna od 20.12.2021

W dniu 15 grudnia 2021 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  Dziennik  Ustaw z 2021 r. poz. 2301, które wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z  powyższym od dnia 20 grudnia zajęcia w naszej Szkole będą realizowane zdalnie według wskazań zawartych w  Rozporządzeniu  MEN i zgodnie z wytycznymi CEA.  

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji zajęć po 20 grudnia 2021r. 

 1. Zajęcia zdalne w naszej Szkole będą odbywać się z  wykorzystaniem platformy MS Teams.
 2. Wszyscy uczniowie posiadają swój indywidualny login i są wpisani w odpowiednie zespoły zajęć indywidualnych i grupowych.
 3. Deklarujemy również wsparcie  w przypadku koniecznej pomocy technicznej w zakresie realizacji zajęć poprzez platformę edukacyjną. Telefon kontaktowy został podany w korespondencji e-mail.
 4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dokładamy starań aby zminimalizować trudności wynikające z nauki zdalnej, a w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przygotowaliśmy dla Państwa możliwość realizacji zajęć w formie konsultacji stacjonarnych. Ich przeprowadzenie wymaga przestrzegania zasad określonych poniżej.
 5. Działając w oparciu o w/w Rozporządzenie  (§ 3 ust. 2 oraz § 4 ust.3) w  przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoś Dyrektor SMKJ ustala możliwość realizacji konsultacji stacjonarnych na wsniosek Rodzica i za zgodą nauczyciela.Szczegłowe zasady realizacji zostały przesłane w korespondencji e-mail do wszystkich  Rodziców uczniów  uczestniczących w zajęciach SMKJ.
 6. Praca w szkole realizowana jest w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązującego w SMKJ

Obowiązują wszystkie wcześniej wprowadzone zasady ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov 2,
w szczególności oświadczenie o stanie zdrowia ucznia uczestniczącego w konsultacji stacjonarnej  oraz:

 • obowiązkowa maseczka
 • dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Szkoły,
 • mycie rąk przed każdymi zajęciami,
 • zachowanie dystansu,
 • monitorowanie wejścia osób trzecich na teren szkoły
 • ograniczona ilość osób w szatni ( tylko uczniowie )
 • weryfikacja ilości osób w szkole (tylko osoby odbywające zajęcia)
 • wejście Rodziców lub opiekunów na teren szkoły tylko po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą Dyrektora

SMKJ zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej organizacji i realizacji konsultacji na podstawie złożonych Wniosków.

18/12/2021