ROK 2021/2022


AKADEMIA RODZICA 21/22 – spotkania i lekcje otwarte

Zakończyliśmy etap ustalania indywidualnych planów zajęć dla uczniów.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie
prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły.

Teraz zapraszamy Państwa na zebrania Rodziców z Dyrekcją Szkoły
oraz nauczycielami Kształcenia Słuchu i Rytmiki, w celu omówienia
programu i sposobu realizacji zajęć w tym roku szkolnym.

Mając na względzie zachowania koniecznych zasad bezpieczeństwa
zdrowotnego, prosimy o udział w spotkaniu jednego z rodziców.

PLAN SPOTKAŃ:

PONIEDZIAŁEK 20 września 2021
godz. 19:20 - zebranie rodziców KLASA  I, II i III C-6 grupy A 

WTOREK  21 września 2021 
godz. 19:20 - zebranie rodziców KLASA  I i II C-6 grupy B 

 

W ramach AKADEMII RODZICA  nauczycielki Rytmiki zapraszają na LEKCJE OTWARTE  dla Rodziców uczniów klas pierwszych odpowiednio w dniach:

CZWARTEK 23 września o godz. 16:15 klasa I  C-6 grupa A  zaprasza  p. Elżbieta Wojakowska 

PIĄTEK  24 września o godz. 17:05 klasa I  C-6 grupa B  zaprasza  p. Krystyna Mazurek 

Z góry dziękujemy za udział w spotkaniach oraz  lekcjach otwartych
i tak ważną dla rozwoju dzieci współpracę w procesie dydaktycznym.

 

16/09/2021

Nowy rok szkolny w SMKJ! 2021/2022

Podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim otwarcie roku szkolnego odbędzie się online na szkolnym FB. Podczas otwarcia przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego w SMKJ.

Zapraszamy 01.09.2021 o godzinie 18:00 
na https://www.facebook.com/SzkolaMuzycznaKonstancin/

 W środę 01.09, czwartek 02.09, piątek 03.09 i sobotę 04.09 planowane są spotkania organizacyjne z rodzicami w szkole,  zgodnie z ustalonym harmonogramem -  dni zajęć indywidualnych w godzinach popołudniowych. Harmonogram zostanie ułożony tak aby w szkole jednocześnie przebywała minimalna ilość osób. Prosimy o przybycie dziecka z jednym z Rodziców lub tylko jednego Rodzica zachowując wszelkie zasady reżimu sanitarnego ( dystans,  maski i  dezynfekcja rąk ).

Plan zajęć grupowych oraz Terminarz na rok 2021/202  opublikowany na stronie poniżej.

Terminarz na rok 2021/2022

Rozkład zajęć grupowych

Naukę rozpoczynamy stacjonarnie. Obecna sytuacja, związana z pandemią COVID-19 oraz brakiem nowych prognoz i wytycznych nie pozwala na zaplanowanie jednoznacznej profilaktyki. Staramy się więc wypracować własne formy realizacji zajęć w SMKJ. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie prowadzenia konsultacji stacjonarnych oraz dobre praktyki z okresu nauki online.

Polegać ona będzie na realizacji w pierwszej kolejności zajęć stacjonarnie w szkole (przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów, minimalizacja ilości osób jednocześnie przebywających w szkole, zachowanie zalecanego reżimu sanitarnego) oraz realizacji w przypadku takiej potrzeby, zaplanowanych wcześniej, części zajęć online na platformie MS Teams.

W wariancie tym przewidujemy zależnie od potrzeb:

* realizację zajęć w przypadku konieczności zmiany ich terminu,

* realizację zajęć dodatkowych,

* wsparcie w ćwiczeniach które są wykonywane poza zajęciami,

* wsparcie w tworzeniu i przekazywaniu nagrań,

* dostęp do materiałów lekcyjnych i demo,

* dostęp do archiwum.

Mam nadzieję, że te informacje oraz znajomość naszych dotychczasowych działań pomoże Państwu w kontynuowaniu i zaplanowaniu zajęć w ramach SMKJ.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i opinie.

28/08/2021

DOŁĄCZ DO NAS

ZAPISY na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo. z satysfakcją informujemy, że kontynuujemy rekrutację do Szkoły I Stopnia na rok szkolny 21/22  (7-16 lat)
szczegóły w zakładce OFERTA ZAJĘĆ SM I STOPNIA

oraz prowadzimy zapisy na warsztaty MusicLab (dzieci młodsze, 7-16,16+)
szczegóły w zakładce OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATY INSTRUMENTALNE, WOKALNE, MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

DOŁĄCZ DO NAS 

„Życie z muzyką jest lepsze”. Edukacja muzyczna to bezcenny wkład w rozwój dziecka. Nasza Szkoła wzbogaca i rozbudza wszechstronnie umiejętności młodego człowieka  – relacje na FB. https://www.facebook.com/SzkolaMuzycznaKonstancin/

️Od 25 lat rozwijamy muzyczne i artystyczne talenty naszych uczniów, którzy z powodzeniem kontynuują swoją ścieżkę artystyczną.

W bieżącym roku zostaliśmy uhonorowani licznymi nagrodami i wyróżnieniami konkursowymi – relacje na FB https://www.facebook.com/SzkolaMuzycznaKonstancin/

Skutecznie wspieramy rodziców oraz samodzielną pracę dzieci. Działamy przede wszystkim stacjonarnie. Zmieniamy organizację i zasady aby dostosować się do każdego.

Szczegółowa informacja o zapisach: REKRUTCJA 2021/2022

FORMULARZ zgłoszeniowy

24/08/2021

REKRUTACJA 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA 

W okresie prowadzenia nauki zdalnej Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone od dnia 01 czerwca 2021 r w trybie stacjonarnym.

W związku z powyższym od dnia 01 czerwca 2021 r.  Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (7-16 lat) – zgodnie z terminami opisanymi poniżej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania: FORMULARZ zgłoszeniowy 

Po nadesłaniu formularza zaproponowane zostaną indywidualne daty przesłuchań kandydatów.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania  w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz. Przewidujemy możliwość przesłuchania on-line jedynie w przypadku uzasadnionego wniosku Rodzica.

Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub może zostać wyznaczony kolejny termin.

ZASADY BADANIA PREDYSPOZYCJI KANDYDATA 

Badanie predyspozycji kandydata do szkoły muzycznej (tzw. przesłuchanie) przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

W trybie przesłuchania on-line prosimy o przesłanie nagrania video (zgodnie ze wskazówkami(*)). Nagranie należy przesłać w okresie 15-26 czerwca 2021 r. za pomocą WeTransfer  ( https://wetransfer.com/) pod wskazany w mailu adres zwrotny.

 

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole lub na platformie on-line (MS Teams), O przesłuchanie w trybie on-line wnioskuje Rodzic.

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata.

O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

 

W przypadku spotkania on-line, link z zaproszeniem zostanie przesłany na adres e-mail, z którego wpłynął formularz.

Wskazania dotyczące przesłuchania – spotkanie w szkole lub on-line (MS Teams):

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.
 3. Wizyta kandydata i rodzica w Szkole przebiega z zachowaniem wszelkich środków ochrony obowiązujących w Szkole w związku z zagrożeniem COVID – 19.
 4. on-line – W przesłuchaniu na platformie on-line kandydat uczestniczy wspólnie z rodzicem.
 5. on-line – Prosimy o zapewnienie dziecku przestrzeni do swobodnego wykonania ćwiczeń ruchowych: klaskanie, poruszanie ciałem itp.
 6. on-line – Rodzic proszony jest o zalogowanie się na spotkanie 10 minut przed terminem przesłuchania w celu weryfikacji połączenia.
 7. on-line – Prosimy o zapewnienie dobrej widoczności całej postaci w kamerze komputera lub tabletu  oraz  dobrej słyszalności.
Piosenki do pobrania (tekst i podkład) 
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

(*) Wskazania dotyczące realizacji nagrania piosenki (w trybie przesłuchania on-line) 

 1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
 2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z akompaniamentem.
 3. Wykonanie piosenki powinno być poprzedzone samodzielnym i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata ustawionego przodem do kamery.
 5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk.
 6. Pliki zawierające nagrania należy w tytule podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek oraz zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura do 13 sierpnia 2021 r.

II tura do 15 września 2021 r.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 50 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem. W przypadku przesłuchania on-line Rodzice zostaną odrębnie poinformowani o sposobie realizacji opłaty.

 

04/06/2020