OFERTA ZAJĘĆ

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy możliwość wyboru i uczęszczania na zajęcia w zależności od wieku, planu edukacji, zainteresowania i predyspozycji muzycznych. Wszyscy uczniowie szkoły i uczestnicy zajęć maja możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas koncertów, lekcji otwartych, audycji. Edukacje muzyczną prowadzimy w dwóch formach:

  • Szkoła Muzyczna I Stopnia posiadająca uprawnienia publiczne
  • projekt MUSICLAB – warsztaty muzyczne i zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. 

Prowadzimy zajęcia z nauki gry na instrumentach:

akordeon 
fortepian
skrzypce
wiolonczela
gitara
flet 
klarnet i perkusja

Edukacja muzyczna z definicji obejmuje również zajęcia teoretyczne:

kształcenie słuchu
podstawy rytmiki
audycje muzyczne
chór

Uzupełnieniem są zajęcia w Zespołach Kameralnych. Zapraszamy do zapoznania się z programem Szkoła Muzyczna I Stopnia – cykl naukowy.

•••

MUSICLAB  - warsztaty instrumentalne i zajęcia muzyczne, proponujemy następujące aktywności:

20/10/2009